Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Vogelenzangstraat 76
1070
Anderlecht
(+32) 02 503 56 29

De missie van Minor-Ndako

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. 
De vzw richt zich tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. Minor-Ndako stelt participatie voorop en probeert maatschappelijke inclusie te realiseren. De vzw wil een kwalitatief hulpverleningsaanbod verzekeren en een warm nest bieden waar kinderen en jongeren energie opdoen en kracht vinden om verder te gaan in het leven. Met vasthoudend engagement blijft de vzw zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Wat doet Minor-Ndako?

 • De kinderen die door Minor-Ndako worden begeleid, kunnen Vlaamse kinderen zijn van wie de ouders (tijdelijk) de zorg niet op zich kunnen nemen, of niet-begeleide minderjarigen (eenieder onder de 18 die in België toekomt zonder ouder of wettelijke voogd). De kinderen gaan naar school, krijgen psychosociale hulp aangeboden en er is tijd voor individuele aandacht. Maar ook vrijetijdsactiviteiten zijn belangrijk voor maatschappelijke inclusie:
 • Steunfiguren: Minor-Ndako zet sterk in op het versterken van de context van het kind via het project steunfiguren. Met dit project gaan we op zoek naar mensen die een beetje van hun tijd willen inzetten onze jongeren en kinderen een sociaal netwerk te geven, iets dat veel van hen missen.
 • Sport: sport is meer dan  ontspanning, het is een zinvolle vrijetijdsbesteding die je fysiek en mentaal sterker maakt en waardoor je je beter in je vel gaat voelen. Voor veel jongeren is sporten de ideale uitlaatklep, een gelegenheid om alles even los te laten en aan niets te moeten denken, even ontsnappen aan de soms beklemmende of stressvolle situatie waarin sommigen van hen leven. Na het sporten komen kinderen en jongeren tot rust, en slapen beter. Sporten laat hen groeien als persoon. Minor-Ndako heeft een eigen voetbalploeg geheel bestaand uit (ex) jongeren van Minor-Ndako, zij spelen mee in de Brusselse zaalvoetbal competitie. De vzw heeft ook een loopclub van medewerkers en jongeren, die samen trainen een keer per week trainen en gemiddeld zes wedstrijden per jaar (20km door Brussel, Urban Trail Brussel, etc.) lopen.
 • Sinds 2016 werkt Minor-Ndako ook hard aan pleegzorg voor de jongste niet-begeleide minderjarigen. Om te zorgen dat zij zo kort mogelijk is een centrum hoeven te verblijven en snel een warm gezin vinden waar zij korte of langere tijd kunnen verblijven. De vzw heeft ook haar eigen helpdesk, Manorea, die advies en ook vormingen geeft, zowel intern als aan derden. 

   

Hoe kan jij Minor-Ndako helpen?

Financiële steun

 • voor de organisatie van sportactiviteiten, individuele kampen...: de vzw krijgt van de  Vlaamse overheid subsidies per plaatsing (kind/jongere). In deze berekening wordt echter geen rekening gehouden met de extra dingen die Minor-Ndako wil aanbieden, zoals individuele kampen, extra sportactiviteiten, uitstapjes.
 • voor de organisatie van infoavonden en terugkomdagen voor pleegzorg en steunfiguren.

Vrijwilligers in België

 • steunfiguren: er zijn inmiddels veel goed lopende steunrelaties opgezet, maar de vzw is altijd op zoek naar meer mensen die graag steunfiguur willen worden van een kind of jongere!
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud
 • vertalingen (Pashtu, Dari, Farsi, Arabisch)
 • vervoer van de begunstigden

Materiaal

 • informatica/kantoormateriaal
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • kinderverzorgingsmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • kledij/huishoudlinnen


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/06/2020