Mobiele en ambulante ondersteuning voor mensen met een beperking

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Plantin en Moretuslei 155
2140
Borgerhout
(+32) 03/458 42 50

De missie van Mobilant

 

Mobilant vzw is een mobiele en ambulante dienst die professionele begeleiding biedt aan volwassen personen met een beperking. De vzw helpt hen in het dagdagelijkse leven problemen overwinnen en vertrekt vanuit de vraag, de mogelijkheden en het netwerk van de betrokken personen. Mobilant wil op deze manier de levenskwaliteit van deze mensen helpen verbeteren. 


Wat doet Mobilant?

 • Mobilant ondersteunt mensen met een beperking en werkt samen met hun netwerk. Zij zet in op zorg en kwaliteit van bestaan. Steeds vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt, verleent mobilant advies, informatie, bijstand, ondersteuning, communicatie op maat, bemiddeling, planning, coördinatie, assistentie, leerkansen, etc.
 • Mobilant zet in op samenwerking met diensten in de reguliere sector om zo een lage instap te creëren voor mensen met een vraag naar ondersteuning.
 • Mobilant is voortdurend in ontwikkeling en verdiept haarervaring om zo de cliënt en zijn omgeving optimaal bij te staan.
 • De opgebouwde kennis en expertise worden door Mobilant ook uitgedragen naar andere organisaties (outreach): de opvoedingsondersteuning voor ouders met een mentale beperking én, uniek in Vlaanderen, voor dove en slechthorende ouders’; de beschikbaarheid van een team begeleiders die ook de Vlaamse Gebarentaal beheersen; en tot slot, het verbinden van mensen met een beperking met hun omgeving door de omgeving inzicht te verwerven in de beperking van een handicap.
 • Mobilant onderzoekt actueel ook voorstellen om inclusief wonen en betaalbare huisvesting voor mensen met een handicap te realiseren. 


Hoe kan jij Mobilant helpen?

Financiële steun

 • De vzw komt spreekruimte te kort waar ze in alle rust en privacy een cliënt kan ontvangen.  De totale oppervlakte van het kantoor volstaat, maar vraagt herindeling, m.a.w. verbouwing.
 • De vzw wil haar website graag vertalen voor Doven en Slechthorenden (omzetten naar Vlaamse Gebarentaal).

 • De vzw ontwikkelde een handboek om opvoedingsondersteuning toegankelijk te maken voor hulpverleners en ouders met een beperking, en is op zoek naar de middelen om dit handboek uit te geven.

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • karweitjes, onderhoud bij de cliënt thuis
 • transport/mobiliteit van personen in nood
 • andere: boodschappen doen met de cliënt;  studiebegeleiding; vrijetijd bv. samen naar een museum, wandelen, samen boodschappen doen, …

Interesse als vrijwilliger? Meer info op de website van de organisatie

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/06/2021