Opkomen voor de rechten van de armen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2018

Victor Jacobslaan 12
1040
Brussel
02/ 650 08 70

 

Beweging ATD Vierde Wereld in Belgie

Wat is de missie van de beweging ATD Vierde Wereld?

Antwoorden voor mensen in nood zijn vaak weinig duurzaam. ATD Vierde Wereld is er op een duurzame manier voor mensen in armoede, met het doel om niemand aan de kant te laten staan. 

 

Wat doet ATD Vierde Wereld?

De Beweging ATD Vierde Wereld is een internationale beweging, die openstaat voor alle religieuze en politieke overtuigingen. De beweging bestaat uit de volgende organisaties: ATD Vierde Wereld België VZW,  ATD Wallonie-Bruxelles ASBL, ATD Vierde Wereld Vlaanderen VZW en ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles ASBL.

 

 • Teams zoeken mensen die in armoede leven op om hen zo te ondersteunen in hun dagelijkse strijd om  hun  rechten te laten respecteren.
 • Politieke en juridische afdelingen zetten zich in voor een rechtvaardigere samenleving op alle machtsniveaus.
 • ATD Vierde Wereld werkt met kinderen, tieners en jongvolwassenen om de barrières van sociale uitsluiting te overwinnen.
 • De Beweging ATD Vierde Wereld organiseert straatbibliotheken in achterstandswijken. Daar ontmoet ze kinderen en hun gezinnen. Door middel van boeken en andere middelen krijgen ze toegang  tot kennis en cultuur. De straatbibliotheek is  voor iedereen toegankelijk en gratis.
 • De Volksuniversiteit stelt volwassenen die in armoede leven in staat om sociale kwesties te begrijpen en om hun  zaak te verdedigen.
 • Ten slotte neemt de ATD Vierde Wereldbeweging deel aan bewustmakings-en voorlichtingsevenementen zoals de Werelddag tegen extreme armoede of de actie “ We laten niemand achter”, met onder andere video's die verspreid worden. 

 

Hoe kan je ATD Vierde Wereld helpen ?

ATD Vierde Wereld heeft uw gift nodig voor :

 • De verdediging van de rechten van de armsten : 10 000 €
 • Nieuw materiaal en logistieke ondersteuning van activiteiten : 25 000 €
 • Organisatie van sensibiliseringsevenementen : 30 000 €

ATD Vierde Wereld heeft vrijwilligers nodig voor :

 • Hulp bij campagnes en evenementen
 • Animatie
 • Informatie en sensibilisering
 • Luisteren en begeleiden
 • Vervoer

De Beweging heeft materiaal nodig

 • Kinderboeken in goede staat voor onze straatbibliotheek

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/10/2020