Muziek voor jongeren in conflictgebieden en/of maatschappelijk kwetsbare regio's.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Koninginnegalerij 28
1000
Brussel
(+32) 0495 7 92 92

De missie van Music Fund

Music Fund wil de kansen om te musiceren voor jongeren in conflictgebieden en/of maatschappelijk kwetsbare regio’s vergroten door instrumenten te doneren aan muzikale partners, lokale instrumentenherstellers op te leiden en te faciliteren in muzikale en pedagogische coaching.     

Wat doet Music Fund?

Music Fund zamelt muziekinstrumenten in over heel Europa en herstelt ze, zorgt ervoor dat ze bij muziekscholen en socio-artistieke projecten terechtkomen en leidt lokale instrumentenherstellers op. Music Fund ondersteunt partnerships om het project verder op lokaal niveau te laten ontwikkelen, organiseert muziekworkshops en sociale workshops in instrumentherstellingen. Music Fund wil door middel van haar projecten de toegankelijkheid tot instrumenten en muziekopleidingen verbeteren en de de interculturele dialoog tussen partners aanmoedigen.

 • Democratische Republiek Congo

  • Project Beta Mbonda in Kinshasa
   Beta Mbonda, een percussiegroep in Kinshasa, is samengesteld uit jonge ex-delinquenten (exkuluna), die dankzij hun passie voor traditionele Congolese muziek opnieuw hun weg vinden in de maatschappij. Het gezelschap spitst zich toe op traditionele percussie-instrumenten zoals de madimba (traditionele xylofoons), de lokombes (Otetela-trommels uit Kasai) of de ditumba (Lubatrommels met mirliton uit Kasaï). Aangezien deze instrumenten in Kinshasa moeilijk te vinden zijn, besliste Music Fund in 2012 samen met het INA (Institut National des Arts in Kinshasa) een samenwerking aan te gaan met als focus het oprichten van een instrumentenatelier en opleiden van de jonge mannen in het maken van Congolese traditionele percussie-instrumenten.
  • Project Espace Masolo in Kinshasa
   Espace Masolo is een opvangcentrum voor straatkinderen en –jongeren, die geen familiale banden meer hebben. Sommigen worden bestempeld als 'heksenkinderen'. Het centrum organiseert activiteiten en opleidingen in onder meer snit en naad, theater, muziek en beeldhouwen. In 2009 startte Espace Masolo met een fanfare, ondertussen uitgegroeid tot een van de aantrekkelijkste activiteiten van de organisatie. Muziek helpt deze kinderen en adolescenten richting te geven aan hun nieuwe leven. De fanfare van Espace Masolo treedt regelmatig op in de straten en op openbare plaatsen van Kinshasa.
 • Gaza

  • Project UNRWA
   Samen met UNRWA  werkte Music Fund een opleidingsprogramma uit voor leerkrachten uit Gaza om muziek te implementeren als pedagogisch hulpmiddel in de reguliere lessen van het basisonderwijs. De kinderen in de vluchtelingenkampen komen nauwelijks in contact met muziek. Bij de start van het project in 2013 werden er muziekinstrumenten voor het opleiden van en het lesgeven aan leerkrachten ter beschikking gesteld. Music Fund was actief in verschillende plekken in de Gazastrook met 4 verschillende groepen van telkens 15 leerkrachten. In totaal namen er 60 leerkrachten deel aan dit driejarig programma.
  • Project Saving Gaza’s only Grand Piano in Gaza

   Met het vooruitzicht van een concert van de dirigent en pianist Daniel Barenboim werd er in 2015 een grote concertvleugel hersteld in Gaza door Music Fund. Dit instrument is de enige concertpiano in de regio. Van het hele project werd door de BBC een documentaire gemaakt.

  • Project Gaza Music School in Gaza

   Gaza Music School is de enige muziekschool in Gaza en wordt ondersteund door het Edward Said National Conservatory of Music en de Qattan Foundation. Zowel Westerse als Midden-Oosten instrumenten staan op het onderwijsprogramma van deze school.

 

 • België

  Dankzij de stad Marche-en-Famenne beschikt Music Fund sinds 2013 over 2 prachtige ateliers voor herstellingen van gitaren en blaasinstrumenten, gelegen in het centrum van de stad. Het atelier functioneert als opleidingscentrum, als atelier voor instrumentenherstellingen voor alle door Music Fund ingezamelde instrumenten en als permanent inzamelpunt. Er vinden ondermeer opleidingen plaats voor maatschappelijk kwetsbare schoolverlaters (samen met vzw Mikado), bezoeken voor mensen met beperking in samenwerking met Union Francophone des Handicapés,... Het atelier organiseert ook opleidingen (algemeen en bouw ukelele) in de gevangenis van Marche-en-Famenne voor gedetineerden.

De vzw heeft ook activiteiten in Mozambique, Haïti en Marokko. In België zelf stelde Music Fund instrumenten ter beschikking aan projecten met maatschappelijk kwetsbare personen (de Ledebirds in Gent, het opMaatorkest in Antwerpen, het Lyceum Quellin in Antwerpen (gitaarlessen anderstalige nieuwkomers) en verschillende asielcentra in Wallonië).

Hoe kan jij Music Fund helpen?

Financiële noden

Music Fund rekent op privégeld voor alle projecten in het Zuiden. Jaarlijks heeft de vzw ongeveer €60.000 nodig om de projectkosten te dekken.

Per project uit heeft de vzw middelen nodig voor de financiering van de donatie van instrumenten, de vliegtuigtickets en verblijfskosten voor de coördinator, instrumentenherstellers, muzikanten en andere kosten zoals per diem, visa, lokaal vervoer.

In de periode 2016-2019 zijn er missies gepland bij volgende partners in het Zuiden:

 • Beta Mbonda – Kinshasa (Congo)
 • Espace Masolo – Kinshasa (Congo)
 • Muziekschool – Tétouan (Marokko)
 • Cemuchka – Cap-Hatien (Haiti)
 • ENA en ENM – Maputo (Mozambique)
 • Music School – Gaza (Palestina)

 Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes, evenementen), 4 x/ jaar
 • animatie, informatie, sensibilisering: 3 x/ jaar
 • karweitjes, onderhoud: maandelijks
 • boekhouding, maandelijks
 • vertalingen: NL-FR, NL-EN, 5 x/ jaar
 • website, wekelijks

Vrijwilligers in het buitenland

 • Muzikanten en instrumentenherstellers (professioneel opgeleid), tussen 1 en 3 personen per missie

Materiaal

 • muziekinstrumenten, benodigdheden voor instrumenten


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 25/11/2019