Hulp aan kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die bijna nergens anders in de reguliere hulpverlening terecht kunnen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

De missie van Nasci

De vzw Nasci kiest voor een integrale en integrerende benadering van haar doelgroep: kansarme hulpbehoevende kinderen en moeders die bijna nergens anders in de reguliere hulpverlening terecht kunnen voor hulp en aldus bijzonder kwetsbaar zijn. Nasci draagt actief bij in de bestrijding van (kans)armoede door het geven van concrete materiële eerstelijnshulp, biedt moeders laagdrempelige opvoedingsondersteuning en sociaal-maatschappelijke informatie aan, verwijst moeders adequaat door voor elk onderdeel van hun persoonlijke problemen en maakt vrouwen weerbaarder o.a. door een specifiek vormings-aanbod. Nasci staat voor een toegankelijk en kindvriendelijk huis, professionele en kwaliteitsvolle hulpverlening, diversiteit en multiculturaliteit, verdraagzaam-heid, medeleven en solidariteit. Nasci is een autonome, pluralistische organisatie waar etnische afkomst en levensbeschouwing geen rol spelen. Het welzijn van (kans)arme kinderen staat bij Nasci vzw centraal.

Wat doet Nasci?

Ongeveer 70 % van het NASCI-publiek bestaat uit jonge en alleenstaande moeders die het door allerlei omstandigheden moeten redden zonder enig inkomen of met bitter weinig eigen middelen. Door laagdrempelige eerstelijnshulp en concrete materiële ondersteuning te geven bevrijdt Nasci de moeders (ouders) van een pak zorgen. 

 • Medische/psychologische ondersteuning:

  • “MEDICONSULT”: medische eerstelijnshulp. Dit project kan in 2016 opnieuw worden opgestart dankzij een extra subsidie van de GemeenschappelijkeGemeenschapscommissie. Er werd inmiddels een stafmedewerker met het profiel psychologe/vroedvrouw aangeworven.
  • "Met Haar/Avec Elle" en eerstelijngezondheidszorg: een luisterend oor en gesprekken met professionele vrijwilligers, ism Dokters van de Wereld
 • Bedeling van materiaal

  • Mama's Boetiek: een hoekje met dameskleding
  • Wekelijkse bedeling van materiaal voor baby's en kinderen (kleding, speelgoed, schoolgerei - volgens beschikbaarheid), opvoedkundige ondersteuning,... In 2016 bedeelde Nasci vzw meer dan 26.000 stuks.
 •  Vorming en opvoedingsondersteuning:

  • rond thema's als assertiviteit, seksualiteit, anticonceptie, opvoedkunde, lichaamsverzorging e.a,...,
  • 'Mama's Power': vormingstraject van minimaal 1 jaar rond zelfontplooiing en empowerment. Veel moeders hunkeren naar informatie over de sociale positie van de vrouw in onze samenleving. De verworven rechten van vrouwen in onze Westerse wereld zijn voor hen niet vanzelfsprekend, ze moeten hier hun weg in vinden.Met kleine stappen wordt de drempelvrees langzaam maar zeker overwonnen en stijgt het zelfvertrouwen.
  • 'Terug naar School': jaarlijkse actie tegen uitsluiting en pesten van kinderen als ze naar school moeten en geen kleding of schoolgerei hebben.
  • 'Mama's Club' op donderdagnamiddag om te praten, te luisteren, ervaringen uit te wisselen, het sociaal netwerk opnieuw op te bouwen, ... Tijdens de Mama's Club kunnen de mama's ook gratis een uurtje Yoga onder professionele begeleiding doen. Er is kinderopvang, een speciale badruimte voor baby's en een speelruimte voor de kleinsten voorzien.
 • Sociaal infopunt: advies en doorverwijzing naar andere instanties zoals organisaties voor juridische en administratieve bijstand, voedselbedeling, opleiding en scholen, medische begeleiding, huisvesting, schuldbemiddeling,...

 

Hoe kan jij Nasci helpen?

Financiële steun

Nasci moet jaarlijks op zoek naar 40.000 € op zoek om al haar projecten uit te bouwen: Mama's Club, vormingen, familiefeest, bedankingsfeest vrijwilligers, aankoop hygiëneprodukten, luiers, melk, schoolmateriaal, zwangerschapstesten, enz. Nasci ontvangt geen subsidies voor de werking en is voor haar activiteiten afhankelijk van giften en sponsoring.

 

Materiaal

Gelieve enkel materiaal dat in goede staat aan te bieden:

 • kinderkledij (0-12j)
 • kinderverzorgingsmateriaal (luiers, opvolgmelk en melkpoeders, shampoo, talkpoeder,...), hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • didactisch- en schoolmateriaal (boekentassen, sportzakken, pennenzakken, pennen, kleurtjes en stiften, latten en gommen, fardes en schriften, etc...)
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • speelgoed (liefst nieuw) of propere knuffels/knutselmateriaal/kinderfietsen in perfecte staat
 • huishoudlinnen: badhanddoeken, dekens, lakens)
 • andere:
  • plastieken zakkenvoor kledingpakketten
  • batterijen voor speelgoed (AA en AAA)

Nasci aanvaardt materiaal van bedrijven, grootwarenhuizen, scholen en andere instellingen en particulieren.

Vrijwilligers in België

Het vrijwilligersteam van Nasci is bewust zeer divers en multicultureel samengesteld: een gezonde mix qua leeftijd, nationaliteit, gender, allochtonen en autochtonen,  kansarmen en hulpbehoevenden versus hoger opgeleiden (zoals psychologen, dokters, vroedvrouwen, maatschappelijke werkers, gezinswerkers, kinderverzorgsters, moeders en grootmoeders ongeacht hun achtergrond).

 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud, koken
 • administratie/secretariaat
 • fondsenwerving
 • vertalingen: FR, Arabisch, Russisch
 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
 • logistieke hulp
 • transport/vervoer: ophalen van donaties bij particulieren

Neem contact op met nascivzw@skynet.be 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/09/2020