Natuurpunt beschermt de natuur door natuurgebieden aan te kopen en te beheren.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2020

Wat is de missie van Natuurpunt?

Natuurpunt komt op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

 

Wat doet Natuurpunt?

Natuurpunt is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn georganiseerd in 170 lokale afdelingen. Deze vrijwilligers organiseren wandelingen, onderhouden de natuurgebieden en zorgen voor een uitgebreid verenigingsleven. Ze werken samen met een groot team van professionele medewerkers. Daarvan zijn er 250 natuurarbeiders, die dagelijks zorgen voor het gespecialiseerde werk in de natuur.

Natuurpunt is hét kenniscentrum inzake biodiversiteit in Vlaanderen. De kennis over soorten, habitats en natuurbeheer zit zowel bij de professionele als bij de vrijwillige medewerkers. Tientallen werkgroepen over vogels, zoogdieren, planten of andere soortengroepen zijn actief in heel Vlaanderen.

 

Natuurpunt neemt haar verantwoordelijkheid bij de grote ecologische uitdagingen. Natuurgebieden, natuur en water in de steden helpen ons om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Op Europees niveau werkt Natuurpunt mee aan herstel van veengebieden, waarbij koolstof voor duizenden jaren wordt opgeslagen. Jaarlijks breidt Natuurpunt haar eigen bossen uit met tientallen hectaren.

 

 

Hoe kan je Natuurpunt helpen?

Via financiële steun:

Natuurpunt heeft ruim 800 lokale natuurprojecten in Vlaanderen. Voor de aankoop van grond krijgt Natuurpunt deels subsidies, maar niet voor het volledige bedrag. Met jouw steun kan je de aankoop van de gronden mee mogelijk maken.

 

Natuurpunt Beheer vzw is de eigenaar van alle natuurgebieden. Jouw giften of lidgeld zitten ook bij deze vzw. De ‘groep’ Natuurpunt bestaat uit nog een vijftal andere vzw’s, elk met een specifieke taak (natuurstudie, natuureducatie, sociale werkplaats voor de natuurarbeiders).

Je kan Natuurpunt ook als vrijwilliger helpen:

- Administratie en secretariaat
- Hulp bij evenementen en campagnes
- Karweitjes en onderhoud
- Fondsenwerving
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/03/2021