Oprichting van en steun aan sociale en educatieve projecten in de Derde Wereld

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

Maurice Liétartstraat 31/3
1150
Brussel
02/738 08 08

Sociale missie

De vzw richt sociale en educatieve projecten op in landen op weg naar ontwikkeling. Ze zorgt voor onderwijs in alle graden en onder verschillende vormen. Daarnaast is de vzw ook betrokken bij sociale projecten zoals het ondersteunen van ziekenhuizen en materniteiten. Verder stimuleert ze het bezoek aan de dokter en de bibliotheek.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 07/01/2021