Ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen leven.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Groot Begijnhof 31
9040
Sint-Amandsberg
(+32) 09/324.38.77

De missie van Onafhankelijk Leven

Onafhankelijk Leven vzw is een sociale beweging die er voor zorgt dat meer en meer personen met een handicap een gewoon leven kunnen leiden, in de samenleving in plaats van in een voorziening.

Onafhankelijk Leven vzw ondersteunt hierbij het gebruik van persoonlijke assistentie als middel naar een gewoon leven.  Personen met een handicap beslissen zelf wie wanneer assisteert. Zo hoeven zij niet afhankelijk te zijn van de goodwill van familie, vrienden of welzijnsorganisaties, en blijven ze aan het stuur van hun eigen leven.

Toen de vzw 30 jaar geleden een oproep voor persoonlijke assistentie lanceerde, was dat een uniek en innovatief idee. Vandaag is het recht op persoonlijke assistentie wettelijk vastgelegd en maken 3000 personen  met een handicap daarvan gebruik. In  de komende jaren zullen duizenden nieuwe mensen gebruik maken van het systeem dat Onafhankelijk Leven vzw ontwikkelde.

Onafhankelijk Leven is een echt onafhankelijke vzw en wil dat ook zo blijven, met één doel: mensen met een handicap dienen, hen informeren, adviseren, bijstaan en  coachen zodat ze net zoals iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving.

 

Wat doet Onafhankelijk Leven?

Dienstverlening

Onafhankelijk leven vzw geeft advies bij het gebruik van een assistentie budget, via de advieslijn of de coaches die bij personen met een assistentiebudget over heel Vlaanderen advies aan huis verstrekken.

Sensibilisering en vrijwilligerswerking 

  • Als sociale beweging doet de vzw Onafhankelijk Leven aan beleidsbeïnvloeding en heeft ze een vrijwilligerswerking. Op deze manier zorgt de organisatie ervoor dat mensen die dat willen de kans krijgen om onafhankelijk te leven.
  • De vzw sensibiliseert de maatschappij onder meer via campagnes en acties, gaat op gesprek bij politici en de minister waar problemen worden aangekaart en samennaar oplossingen wordt gezocht. Dit luik van de werking wordt volledig gedragen door vrijwilligers. 
  • Onafhankelijk Leven biedt vormingen aan om mensen kennis te laten maken met het gedachtengoed van de vzw en personen met een beperking te versterken.

 

Hoe kan jij Onafhankelijk Leven helpen?

Financiële steun

  • De sociale beweging van de vzw wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. Voor de vrijwilligerswerking hangt de vzw grotendeels af van giften.
  • In de sector personen met een handicap zal er in de periode 2015 tot en met  2020 een grote verandering doorgevoerd worden, de 'Persoonsvolgende Financiering'. Dit wil zeggen dat het budget dat naar de gehandicaptenzorg gaat tegen 2020 rechtstreeks naar de persoon met de beperking zal gaan en niet naar voorzieningen zoals dat nu grotendeels is. Om deze omslag te maken dient Onafhankelijk Leven vzw fors te investeren in dienstverlening en vorming van haar medewerkers.Deze veranderingen vergen een doorgedreven professionele aanpak van de communicatie strategie waarvoor de vzw op zoek is naar financiële middelen.

 

Vrijwilligers in België

  • logistieke hulp (campagnes, evenementen): mee helpen bij de hele campagne, van A-Z. Passie en goesting zijn belangrijker dan opleiding. 
  • animatie, informatie, sensibilisering: als persoon met een beperking getuigen over het gebruik van PAB. Voor mensen die graag praten en niet bang zijn om voor grote groepen te staan.
  • Vertalingen: FR/EN/NL
  • andere: meewerken aan het vrijwilligerskrantje 'Onafhankelijk LeZen', redactie, artikels schrijven, layout,... 

Meer info: https://www.onafhankelijkleven.be/doe-mee

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 05/12/2020