Nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Van Roiestraat 18
2170
Merksem
(+32) 03/640.10.80

De missie van Oscare

OSCARE tracht de best mogelijke nazorg aan te bieden aan kinderen en volwassenen met brandwonden en littekens, waarbij de focus ligt op het laagdrempelige, betaalbare en deskundige karakter hiervan. Om  dit te bereiken voert Oscare een doorgedreven wetenschaps- en vormingsbeleid. Verder stimuleert en sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand door een meerjarig preventiebeleid.

Wat doet Oscare?

Jaarlijks lopen 120.000 mensen brandwonden op, waarvan ongeveer 15.000 mensen bij de huisarts terechtkomen ter controle. 1.600 personen worden behandeld in één van de zes brandwondencentra in België. Oscare behandelt jaarlijks meer dan 1.000 patiënten met brandwonden en littekens in haar ambulant revalidatiecentrum.

Brandwondenbijstand:

 • Psychologische begeleiding: gratis aangeboden aan mensen met brandwonden (en hun familie)
 • Verticale follow-up (gratis) jaarlijkse opvolging van kinderen met brandwonden 2 jaar postburn tot aan de volwassenheid door multidisciplinair team (arts – kinesitherapeut – psycholoog)
 • Warm welkom: een infomagazine voor nieuwe patiënten met brandwonden
 • Lotgenotencontact ondersteunen: activiteiten voor lotgenoten, informele contacten, ervaringen uitwisselen.
 • ScarPath: digitale opvolging

Financiële en praktische ondersteuning:

 • Financiële ondersteuning bij families in nood
 • Oscare helpt patiënten met brandwonden om zo goed mogelijk te re-integreren in de samenleving.

Sensibilisering:

 • Oscare tracht onder de noemer “Leef Brandveilig” via de website www.leefbrandveilig.be campagnes op te zetten en via  haar sociale media kanalen preventieboodschappen breed te verspreiden.  Oscare ontwikkelt educatieve en interactieve materialen die gebruikt worden bij preventielessen, informatiemomenten en andere evenementen waardoor ze een breed publiek kunnen bereiken.
 • Strip “De familie Burn-out bakt het  bruin”: via dit stripverhaal, dat reeds op 25.000 exemplaren verspreid werd, tracht Oscare jongeren (en hun ouders) te sensibiliseren voor de gevaren van brand in de thuisomgeving en oplossingen aan te reiken om brandveilig te leven.

 

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

Oscare is niet structureel gesubsidieerd en is voornamelijk afhankelijk van giften en legaten van particulieren en sponsoring door bedrijven. Om haar missie te kunnen realiseren zoekt Oscare voldoende middelen voor volgende projecten:

 • Psychologische begeleiding 
 • Verticale Follow-up
 • Preventieve campagnes en educatief materiaal. De vzw wil graag een Smartboard voor in het leslokaal om gebruik te kunnen maken van alle digitale mogelijkheden
 • Onderzoek en opleiding
 • Nazorg: nieuwe behandelingstoestellen (o.a. Laser-toestel,…)
 • Laptops, PC's en tablets om te gebruiken bij patiëntenadministratie en tijdens evenementen
 • Inrichting en vernieuwing wachtruimte (vooral de speelruimte voor kinderen) – nieuw meubilair
 • Traplift om de toegankelijkheid van het gebouw te vergroten.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • hulp bij campagnes en evenementen
 • animatie
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • vertalingen: Frans, Engels

Materiaal

 • computer -en kantoormateriaal
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • didactisch materiaal
 • medisch materiaal 

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/06/2021