Onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor een duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

De missie van Palestina Solidariteit

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging, die opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk op basis van de uitvoering van de VN-resoluties, het Internationaal Recht, respect voor mensenrechten en democratie, en voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Wat doet Palestina Solidariteit?

in Palestina

 • Rehabilitationcenter in Nablus (Westelijke Jordaanoever): Palestina Solidariteit ondersteunt jaarlijks met 2.500 € een project in het Askar vluchtelingenkamp. De Nablus Association for Social & Community Development (NASCD) zorgt er samen met het Lokaal Comité voor Revalidatiezorg voor kinderen met hersenletsels. Palestina Solidariteit wil hen daarbij helpen. De NASCD is gevestigd in een centrum in de stad Nablus. Het rehabilitationcenter ondersteunt en helpt mensen met een handicap door:

  • hen medische en psychologische bijstand aan te bieden. 
  • intensieve revalidatiediensten te  voorzien voor personen met hersenletsels, zoals fysiotherapie, ergotherapie en psychologische bijstand
  • voorlichting te geven aan hun directe omgeving en door hulp te bieden d.m.v. hulpapparatuur en door de nodige wijzigingen aan te brengen aan het huis waar de mindervalide persoon woonachtig is.

 • Samenwerking met de PWWSD: 

  • Peterschap Palestijnse studenten: in gezinnen die getroffen worden door armoede zijn het vaak de dochters die thuis worden gehouden. Door de bezetting en daarop volgende opstanden zijn er in de Palestijnse gemeenschap veel alleenstaande vrouwen, weduwen of vrouwen waarvan de echtgenoot in de gevangenis zit. Zij kunnen met moeite het hoofd boven water houden. Palestina Solidariteit heeft in samenwerking met PWWSD (De Vereniging van de Palestijnse Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling) een peter-/meterschap opgericht in België. De PWWSD selecteert op strenge wijze studenten (vooral meisjes maar ook jongens) die tot het programma toegelaten worden volgens een aantal criteria: score op hun toelatingsexamen tot de universiteit of hogeschool, families met een vrouw aan het hoofd omwille van dood van de echtgenoot, scheiding of gevangenneming, grote families, of families getroffen door werkloosheid, vooral in de afgelegen dorpen en vluchtelingenkampen. Belgische sponsors storten 15 euro per maand per student.
  • Noodhulp: leven onder bezetting is moeilijk. Er is nood aan bloem, olie, groenten, melk enz. In samenwerking met de PWWSD steunt Palestina Solidariteit een aantal gezinnen. In de Gazastrook, door de regelmatig terugkerende bombardementen door Israël, komen steeds meer gezinnen in nood. De noodhulp van Palestina Solidariteit gaat in 2015 vooral naar de Gazastrook. Jaarlijks hoopt Palestina Solidariteit dit project met 5.000 € te kunnen ondersteunen.
  • Psychosociale eenheden voor moeder en kind: het leven in onzekerheid en onveiligheid leidt tot een staat van stress die zowel bij volwassenen als kinderen tot psychosociale en psychische problemen kan leiden. Bij kinderen merkt men meer gedragsproblemen op, zoals een verhoogde prikkelbaarheid, angst, depressie, slaapproblemen, nachtmerries, hechtingsproblemen en verslechterde schoolresultaten. PWWSD start met mobiele eenheden die psychosociale ondersteuning bieden vanuit de steden Ramallah, Tulkarem en Bethlehem, met als doelgebied de omliggende rurale dorpen. Elke mobiele eenheid bestaat uit een psychosociale counselor. Zij geven de slachtoffers van geweld de mogelijkheid te praten over hun ervaringen en gevoelens, individueel of in groep. Per regio worden twee praatgroepen opgericht, één voor moeders en één voor kinderen. In deze praatgroepen bieden de deelnemers (emotionele) ondersteuning aan elkaar en leren ze positieve copingstrategieën. Deelnemers die nood hebben aan een meer intensieve en gestructureerde begeleiding kunnen eveneens individueel, of als gezin, begeleid worden.

 

 • Palestijnse circusschool: de psychologische impact van de militaire bezetting op de Palestijnse jeugd is alarmerend: gevoelens van verlies, vernedering, frustratie en woede, die in veel gevallen leiden tot agressief of passief gedrag en een gebrek aan hoop. De Palestijnse circusschool stimuleert jongeren van 10 tot 25 jaar om hun fysieke, sociaal-emotionele, artistieke en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Wekelijks komen de meisjes en jongens samen voor een circusles. De gevorderde studenten werken een show uit waarmee ze de baan op gaan in de bezette gebieden. Per jongere bedraagt de beurs 125 €.

 • Defence for Children International Palestine section (DCI-P): DCI-P is een erkende Palestijnse ngo actief in de bezette Palestijnse gebieden (Gazastrook, Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem).  Ze streeft naar een Palestijnse gemeenschap die veiligheid biedt aan de kinderen. Elk jaar worden er meer dan 700 Palestijnse kinderen ontvoerd, opgesloten en veroordeeld door Israël. Op om het even welk moment zitten er meer dan 150 Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenissen opgesloten. 13% daarvan zijn kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud. De rechten van Palestijnse minderjarigen worden ernstig geschonden door Israël vanaf het moment dat ze worden gearresteerd tot aan hun vrijlating.  Er vindt een patroon plaats van systematische mishandelingen. Dit wordt door het VN-Verdrag tegen foltering als wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing omschreven. Palestina Solidariteit steunt DCI-P in het project ‘Ken je rechten’, waarbij DCI-P vorming geeft aan kinderen in gebieden waar Israël veel kinderen gevangenneemt. Jaarlijks wil Palestina Solidariteit een bijdrage kunnen leveren van 2.000 €.

 

 • Wadi Fukin: geschiedenis en heden
  Wadi Fukin, een dorp in de regio van Bethlehem, is het enige dorp waar de mensen vanuit het vluchtelingenkamp zijn kunnen terugkeren naar hun gronden. Ze hebben het oorspronkelijke dorp heropgebouwd na ongeveer 30 jaar in een vluchtelingenkamp te hebben doorgebracht.  Zij zijn het bewijs dat terugkeer mogelijk is en een positieve impact heeft op hun socio-economische status, op het bewaren van de Palestijnse cultuur en op eeuwenoude landbouw. Maar ook vandaag nog worden zij bedreigd: boeren kunnen hun grond niet bereiken, er is waterschaarste en watervervuiling, checkpoints en de muur schenden het recht op vrijheid en land wordt gestolen voor de bouw van Israëlische kolonies.  Jongeren verliezen het contact met hun geschiedenis en cultuur.  Het is in stukken en flarden aanwezig in het onderbewustzijn van de Palestijnse samenleving, maar wordt niet zo intens besproken, wegens de enorme trauma’s waar overlevenden nog mee worstelen. Het project wil alle generaties van het dorp Wadi Fukin terug in contact brengen met hun eigen lokale geschiedenis, door via een maquette en schilderij te tonen hoe hun dorp ten gevolge van de oorlog en de politieke situatie aan het veranderen is.  Om dit project te vervolledigen, is er nog 800 euro nodig.

in Vlaanderen

 • Sensibiliserings- en vormingsactiviteiten voor een breed publiek

  • druk uitoefenen op beleidsmakers, nastreven van meer evenwicht in de mediaberichtgeving, progressieve krachten in België mobiliseren, organisatie van en deelname aan lezingen, informatiedagen, conferenties en studiedagen voor leerkrachten, verschaffen van achtergrondinformatie over het Israëlisch-Palestijns conflict, documentatiecentrum voor het grote publiek, lobbywerk en campagnes, inleefreizen organiseren, sensibiliseringsmateriaal ontwikkelen, campagnes opstarten, standen op wereldmarkten en festivals, educatief en didactisch materiaal aanmaken.
  • inleefreizen: zelf ervaren hoe het is om in een land vol conflicten je dagelijkse bezigheden te doen, door bezoeken te brengen aan Hebron, Bethlehem, Jeruzalem, Jericho, Ramallah, Nablus, Nazareth, Jaffa, kolonies en vluchtelingenkampen met veel informatie, maar ook plaats voor discussies. Mee de dagdagelijkse realiteit van Palestijnen beleven, om zo de politieke context beter te begrijpen. Palestina Solidariteit organiseert twee inleefreizen van 10 dagen per jaar, in de lente en de zomer. Meer info via deze link.

 

Hoe kan jij Palestina Solidariteit helpen?

Financiële steun voor de werking in Vlaanderen

 • Sensibiliserings- en vormingsactiviteiten in Vlaanderen: om de activiteiten en het materiaal te ontwikkelen en om de halftijdse werknemer te kunnen blijven betalen, heeft Palestina Solidariteit jaarlijks zo’n 92.000 € nodig.
 • Lid worden van Palestina Solidariteit kost 25 €/jaar (15 € voor studenten). Leden krijgen een welkomstgeschenk, korting op de activiteiten en boeken van Palestina Solidariteit.

Financiële steun voor de werking in Palestina

 • Peterschap Palestijne studenten: Palestina Solidariteit geeft elke student zo'n 450 euro per academiejaar voor boeken en transportkosten naar de universiteit. Peter/meterschap kan vanaf 15 €/maand.

 • Noodhulp in de Gazastrook: door de Israëlische bombardementen en oorlog in de Gazastrook tijdens de zomer 2014 groeide het percentage van families die in grote nood moeten overleven. Via de PWWSD kan Palestina Solidariteit noodhulp verschaffen aan een aantal families in de Gazastrook. De komende 4 jaar wil Palestina Solidariteit een bedrag van 20.000 € overmaken om de noodhulp te kunnen faciliteren.

 • Palestijnse circusschool: Palestina Solidariteit wil zoveel mogelijk jongeren via een beurs de kans geven om deel te nemen aan dit waardevolle en educatieve project. Per jongere is de kost van een beurs 125 €.

 • voor het DCI-P project ‘Ken je rechten’ (www.dci-pal.org): 8.000 €

 • Rehabilitation Center in Nablus: 10.500 €

 • Voor het ‘Palestinians Working Women Society for Development (PWWSD):8.000€

 • Wadi Fukin: 3.200 €

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen): standen bemannen op wereldmarkten en festivals, maken van spandoeken
 • animatie, informatie, sensibilisering: 
  • sprekers voor info-avonden en lezingen in scholen
  • organiseer in jouw gemeente/vereniging de vormingenreeks ‘Palestine for Dummies’
 • fondsenwerving: organiseer een activiteit ten voordele van Palestina Solidariteit tijdens
 • grafische vormgeving:  ontwerpen van folder, logo, posters
 • vertalingen: NL,FR, EN
 • andere: opstarten van lokale vrijwilligersgroepen per provincie

 

Materiaal

 • didactisch- en schoolmateriaal
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/09/2020