Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2020

Wat is de missie van Pigment vzw?

 

Pigment is een vereniging waar armen het woord nemen. Haar voornaamste opdracht is om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en te veranderen in functie van armoedebestrijding. Pigment ondersteunt sinds een aantal jaren voornamelijk mensen zonder wettig verblijf.

 

Pigmentvzw op donorinfo.beWat doet Pigment vzw?

 

Pigment ondersteunt mensen in een precaire verblijf- en/of woonsituatie. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven.

 

Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting. En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet. Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.

 

Via een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor ieder mens.

 

Hoe kan jij Pigment vzw helpen?

Met financiële steun voor:

 • Materiaal voor het onthaal : 5000 €/jaar
 • De financiering van de begeleiding van de bezoekers in het algemeen

Met materiaal:

 • Computer en/of kantoormateriaal
 • Producten voor kinderverzorging 
 • Didactisch materiaal en schoolmateriaal
 • Meubels
 • Kleding en huishoudlinnen
 • Producten voor hygiëne en onderhoud
 • Naaimachines en naaimateriaal

Pigment vzw zoekt ook vrijwilligers voor:

 • Hulp bij evenementen en campagnes
 • Animatie
 • Karweitjes en onderhoud
 • Vervoer

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/09/2020