Platform-K is een danswerkplek voor mensen met een beperking.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Koning Boudewijnstraat 51
9000
Gent
(+32) 09/261 57 50

De missie van Platform-K

Platform-K is een danswerkplek in Gent voor personen met een beperking. Platform-K zet projecten op die personen met een beperking en reguliere kunstenaars uitdagen om samen te werken aan nieuwe vormen van kunstcreatie, dans- en bewegingstaal.

Wat doet Platform-K?

 • Danswerkplek
  In de danswerkplek van Platform-K ontdekken en ontplooien mensen met een beperking hun danstalent onder professionele begeleiding. Telkens op twee dagen in de week – woensdag en donderdag, wordt er in Gent in de Koning Boudewijnstraat gewerkt met twee groepen van 7 deelnemers. Op het programma staan: hedendaagse danstechniek, yoga, fysieke training en toonmomenten. De danswerkplek is een echte dansopleiding voor personen met een beperking.
  De deelnemers voor de danswerkplek worden geselecteerd tijdens de proeflessen die georganiseerd worden aan de start van het schooljaar. De opleiding bestaat uit drie blokken van telkens drie maanden. Op het einde van elk blok wordt een toonmoment georganiseerd.

 • Producties
  In samenwerking met reguliere kunstenaars en organisaties maakt Platform-K regelmatig producties waar dansers met en zonder beperking samen aan de slag gaan. Een recent voorbeeld is CEDER. CEDER is een realisatie van de dienst Cultuur Merelbeke i.s.m. de Christoforusgemeenschap (Munte), De Heide (Merelbeke) en PC Caritas (Melle) met de ondersteuning van Platform-K, KC Vooruit, Gemeente Merelbeke, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Dit is een artistieke creatie van: Sara Sampelayo, Michiel Soete en Nele Vereecken. CEDER ging in première in BOZAR op 7 mei 2015 in het kader van het Europees Congres voor mensen met een beperking ‘ Ontmoeten is leven, Sociale kunst scheppen’.

 • Inclusieve dansreeks
  In samenwerking met WISPER organiseert Platform-K een inclusieve dansreeks voor volwassenen met én zonder lichamelijke of verstandelijke beperking. De lessen gaan door in Gent (bij Planeet Mars) in groepen van gemiddeld tien personen. De reeks bestaat uit zes lessen en wordt elk jaar opnieuw georganiseerd.

 • Kinderatelier
  Platform-K organiseert met NTGent een dansatelier voor kinderen met en zonder beperking. Dit is in het kader van het nieuwe kinderaanbod dat Platform-K samen met NTGent organiseert. Van 24 t.e.m. 28 augustus 2015 vond het eerste dans- en theateratelier in NTGent Arca plaats. Acht enthousiaste kinderen tussen tien en 12 jaar gaven het beste van zichzelf onder begeleiding van dansdocente Siri Clinckspoor en theaterdocente Debbie Crommelinck. Op het einde van de week was er een toonmoment voor vrienden en familie.

Hoe kan jij Platform-K helpen?

Financiële steun  

 • Common Ground

  Met Common ground maakt Platform-K een nieuwe danscreatie. Na het succes van Monkey Mind en de inspiratie die de voorstelling zowel voor Platform-K als voor de artistieke ploeg opleverde willen we met een nieuwe choreograaf een interessant artistiek onderzoektraject bekomen. De voorstelling wordt gemaakt door Benjamin Vandewalle in opdracht van Platform-K. Aangezien vele professionele dansers/choreografen nog geen ervaring hebben in het werken met mensen met een beperking, is een lang voortraject noodzakelijk. Een voorstellingstraject is voor zowel de choreograaf als de dansers van Platform-K een onderzoek naar artistieke input, maar die kan pas ontstaan wanneer er een oprecht en gedeeld vertrouwen is op scène.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/09/2020