Ondersteuning op vraag voor personen met een handicap

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

De missie van Rozemarijn vzw

Rozemarijn organiseert kwaliteitsvolle dienstverlening op vraag van volwassen personen met een handicap en/of hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen).

Wat doet Rozemarijn vzw?

Dagondersteuning

Voor personen die meer dan 18 jaar oud zijn, en een handicap hebben met erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In de dagcentra in Keerbergen en Haacht en in de inclusieve dagondersteuning in de Engelenburcht (Tildonk). Er is ook een jobcoach voor begeleid werk of vrijetijdsondersteuning op maat. Binnen de dagcentra zijn er zowel arbeids- als belevingsgerichte activiteiten (expressie, koken, houtbewerkings, crea, tuinwerk, klei en andere ateliers, sportactiviteiten, computer,...). De begeleiding biedt hierbij ondersteuning waar nodig. De persoon met een handicap bepaalt zelf hoeveel dagondersteuning hij/zij wil en wanneer.

 

 • Dagondersteuning via ‘Begeleid werken’: Begeleid werken staat open voor volwassenen (minimum 18 jaar) met een handicap (en een erkenning van het VAPH) die graag in het gewone arbeidscircuit willen werken maar voor wie een betaalde job niet mogelijk is. Begeleid werken is een vorm van vrijwilligerswerk op een ‘gewone werkplaats’, op vaste momenten, sterk ondersteund en opgevolgd door de jobcoach van de dagondersteuning. Begeleid werken kan individueel (in een school, bejaardentehuis, dierenwinkel, bedrijf,...)  of in groep (een brasserie, ezelboerderij,...).


 • Dagondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): Voor volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar bij aanmelding en die (nog) geen erkenning hebben van het VAPH, en geen Persoonsvolgend Budget hebben, maar waarbij een vermoeden van beperking is. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kunnen zij beroep doen op beperktere vormen van ondersteuning: tijdelijke  dagondersteuning (al dan niet in combinatie met woonondersteuning) binnen de dagwerking van de vzw.

Woonondersteuning

 • Binnen een leefgroep: vzw Rozemarijn heeft 5 locaties in Keerbergen en Haacht, waar 4 tot 10 bewoners samenwonen. Samen met de persoon met een handicap wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt. Hierin worden met de de individuele begeleider, de familie of het netwerk de noden en wensen bekeken en worden de domeinen beschreven waarbij ondersteuning is vereist. Het kan gaan om ondersteuning bij huishoudelijke taken, zelfzorg, administratie en financiën, bij het invullen van  vrije tijd, het omgaan met gevoelens,… Er is ondersteuning op elk moment van de dag of nacht. Ook begeleid werken kan worden bekeken.
 • Kortdurende ondersteuning in het wonen: Voor volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke handicap die thuis wonen kan het nodig zijn om er eens tussenuit te zijn. Het gezin is even toe aan een adempauze. Sommige gezinnen zijn op zoek naar opvang tijdens de vakantie of tijdens weekends. Ook door een ziekenhuisopname van een ouder kan een noodsituatie ontstaan.
 • Woonondersteuning via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH): voor volwassenen met een handicap die minder dan 65 jaar oud zijn bij de aanmelding en waar een vermoeden van verstandelijke beperking met eventueel bijkomende handicaps bestaat. Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan beroep worden gedaan op beperktere vormen van ondersteuning.

Zorg Inkopen

 • Sinds 1.01.2017 werd de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Zorg kan worden betaald vanuit het Persoonsvolgend budget, met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of met eigen middelen.

 

Hoe kan jij helpen?

Financieel

De persoonsvolgende budgetten, die onze cliënten krijgen vanuit de Vlaamse overheid, dalen gemiddeld met 15% in de volgende jaren. Daardoor hebben we minder inkomsten, terwijl de uitgaven hetzelfde blijven. We gaan een sociaal fonds oprichten om cliënten die de zorg niet meer volledig kunnen betalen te ondersteunen. Bovendien staan er een aantal investeringen op het programma de volgende jaren: vervangen van minibussen, aankoop ‘tovertafel’, renovatie gebouwen in Keerbergen... 

Als vrijwilliger 

 • Luisterend oor en begeleiding van personen in nood
 • hulp bij evenementen en campagnes
 • aansluiten bij ateliers of individuele activiteit
 • karweitjes, onderhoud
 • vervoer met minibus of auto
 • webmastering en ICT
 • huishoudelijke taken (bv strijken)

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/06/2021