Ontwikkelingsorganisatie in India: stimuleren van de lokale economie, verbeteren van het onderwijs, informatie rond gezondheidsproblemen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

De missie van Sahaya International.eu

 • Beter onderwijs  voor  arme, achtergestelde kinderen door de oprichting van goede  kleuter- en basisscholen in achtergestelde gebieden. Financiële steun aan kinderen om te kunnen studeren.
 • Socio-economische ontwikkeling en emancipatie van vrouwen door o.a. het oprichten van vrouwenzelfhulpgroepen, verstrekken van microkredieten en het geven van beroepsopleidingen.
 • Rehabilitatie-programma’s en beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen en volwassenen.
 • Gezondheid van de plattelandsbevolking verbeteren door betere hygiëne/sanitatie, voorlichting en medische programma’s.
 • In Europa het bewustzijn t.o.v. ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

 

Wat doet Sahaya International.eu?

Sahaya International.eu zamelt fondsen in om de levensomstandigheden van arme mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. De vzw is momenteel actief in Zuid-India, ze werkt er samen met Sahaya International Inc.(USA) en de plaatselijke organisatie READ (Rural Education and Action Development). Sahaya International.eu werkt uitsluitend met vrijwilligers. Ze volgt de besteding van de middelen in Zuid-India goed op: jaarlijks gaat een bestuurder gedurende een maand naar READ om de projecten op te volgen, de boekhouding na te zien, en nieuwe noden te bespreken.

Onderwijs 

 • Kindersponsoring: voor zeer arme, achtergestelde kinderen, zodat ze naar school kunnen gaan. De vzw helpt op deze manier ook veel meisjes die normaal gesproken minder kansen dan jongens krijgen, door middel van extra steun om via een goede opvoeding een betere toekomst te kunnen geven. 
 • Het Vasanthi fonds:  steeds meer sponsorkinderen voltooien het middelbaar onderwijs en willen hogere studies doen. Omdat niet alle sponsors de extra financiële onkosten kunnen dragen, heeft de vzw een speciaal fonds opgericht. Het fonds werd genoemd naar een jonge vrouw die dankzij de studiesteun van de vzw nu als verpleegster anderen in nood helpt. 
 • Bouw van eigen basisscholen, opleiding van  leerkrachten: zo voorziet de vzw scholen van een goede uitrusting en beter opgeleide leerkrachten.
 • Gehandicapte kinderen: scholen voor mentaal gehandicapte kinderen; fysiotherapie voor fysiek gehandicapten.
 • Beroepsopleidingen (naaien, wenskaarten maken, computer) voor gehandicapte en  valide jeugd.

Socio-economische ontwikkeling en emancipatie van vrouwen

 • Door de werking van vrouwenzelfhulpgroepen te ondersteunen, leren vrouwen zich te organiseren en eigen bedrijfjes op te richten. Om dit te helpen financieren, verleent de vzw microkredieten.

Gezondheid en hygiëne

 • Bouw van waterputten om aan de vraag naar drinkbaar water te kunnen voldoen.
 • HIV/AIDS-preventie en behandeling, medisch onderzoek in de scholen van de vzw.

 

Zie ook:  https://www.youtube.com/watch?v=w1SD_I8gSiY

Hoe kan jij Sahaya International.eu helpen?

Financiële steun

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • fondsenwerving
 • vertalingen (van Engels naar Nederlands: nieuwsbrieven,website )

Vrijwilligers in het buitenland

 • Onderwijs en stages: Hogescholen of universiteiten die een stage kunnen laten uitvoeren in India,  een leerkracht Engels voor de lagere school en knutselen voor de kleuterklas.Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 10/02/2021