Fondsenwerving en kledinginzameling ter ondersteuning van structurele projecten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Salvatioriaanse hulp actieDe missie van Salvatoriaanse Hulpactie

De Salvatoriaanse Hulpactie tracht een lotsverbetering tot stand te brengen door middel van het ondersteunen van projecten van missionarissen en ontwikkelingswerkers ten behoeve van de plaatselijke bevolking in ontwikkelingslanden.

Wat doet Salvatoriaanse Hulpactie?

De voorkeur gaat uit naar concrete, kleinschalige projecten die erop gericht zijn het lot van de bevolking te verbeteren en hen zelfvoorzienend te maken. Deze project zijn meestal gericht op kinderen, drinkbaar water, medische verzorging en hygiëne, onderwijs, landbouwcoöperatieven en de verhoging van het sociale en morele niveau. De projecten moeten beantwoorden aan reële problemen en moeten goed haalbaar zijn. Ze moeten ook makkelijk controleerbaar zijn:

Enkele projecten van de Salvatoriaanse Hulpactie:

  • Mobiele schoolbus voor de regio Ceara,Brazilië: Paulo Pinheiro van ADESC zet zich in voor sociale vorming van jongeren. Dit succesvol project wil hij nu verder uitbouwen door middel van een mobiele schoolbus om zo de jongeren in de ver afgelegen dorpen in Ceara, Brazilië, de kans te geven zich te bekwamen en zich op de arbeidsmarkt aan te bieden.
    • Tussenpersonen financiële kinderadoptie in strijd tegen corona! : Lieve Schreurs, de verantwoordelijke van onze financiële kinderadoptie, kreeg de laatste maanden vele brieven van de tussenpersonen waarin zij hun bekommernis uitdrukken in hun strijd tegen het coronavirus. Ze schrijven erin hoe moeilijk het is om hun weeshuis, internaat of opvanghuis voor straatkinderen te runnen. Inderdaad, het coronavirus en de vele maatregelen die wij hier bij ons moeten naleven, doen ons misschien vergeten dat er in het Zuiden vele mensen en kinderen zijn die nog in grotere moeilijkheden verkeren. Om op de hoogte te zijn van hun situatie, laten wij hier enkele tussenpersonen van onze financiële kinderadoptie zelf aan het woord.
    • Varkensslagerij “Dewez Youth Pork Butchery”: Misschien keek u wel even eigenaardig op bij het lezen van deze titel. Broeder Frans Dewez, al bijna 60 jaar missionaris in Oeganda, trekt zich vooral het lot aan van weesen straatkinderen en van de verwaarloosde jeugd. Veel steun daarvoor ontvangt hij onder anderen via adoptieouders van de financiële kinderadoptie van de Salvatoriaanse Hulpactie. Dhr. Vincent Sebukuyu, een trouwe medewerker van broeder Frans, werkte in zijn opdracht een mooi project uit ten voordele van de vele werkloze jongeren inOeganda.

Hoe kan jij Salvatoriaanse Hulpactie steunen?

Financiële steun

De Salvatoriaanse Hulpactie haalt financiële middelen uit de verkoop van opgehaalde tweedehandskledij (gemiddeld 3 000 ton/jaar).

  • voor 16,50 € per kind/ maand of meer, kan men een arm kind of een groep kinderen ondersteunen. Een begeleider ter plaatse (een missionaris, een zuster of een medewerker), verschaft u informatie over hoe de kinderen het maken
  • in het gratis  tijdschrift 'Salvatoriaanse Hulpactie' , dat 4 keer/jaar verschijnt, vindt u meer concrete informatie over de projecten die u financieel kan steunen.
  • misstipendia worden naar landen in ontwikkeling gestuurd. Een lokale priester zal voor u een misviering opdragen en het geld gebruiken voor zijn levensonderhoud 
  • giften en legaten 

Materiaal

  • kledij/huishoudlinnen voor Salvatoriaanse OntwikkelingsHulp, via kledingcontainers.

Update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/04/2021