Fondsenwerving en kledinginzameling ter ondersteuning van structurele projecten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Salvatoriaanse Hulpactie

De Salvatoriaanse Hulpactie tracht een lotsverbetering tot stand te brengen door middel van het ondersteunen van projecten van missionarissen en ontwikkelingswerkers ten behoeve van de plaatselijke bevolking in ontwikkelingslanden.

Wat doet Salvatoriaanse Hulpactie?

De voorkeur gaat uit naar concrete, kleinschalige projecten die erop gericht zijn het lot van de bevolking te verbeteren en hen zelfvoorzienend te maken. Deze project zijn meestal gericht op kinderen, drinkbaar water, medische verzorging en hygiëne, onderwijs, landbouwcoöperatieven en de verhoging van het sociale en morele niveau. De projecten moeten beantwoorden aan reële problemen en moeten goed haalbaar zijn. Ze moeten ook makkelijk controleerbaar zijn:

  • Homestars (Zuid-Afrika): workshops en cursussen voor daklozen en minderbedeelden in het  Cape Craft Center. Ze leren er schilderen, haken, boetseren, kleibakken, enz. Bedoeling is om zoveel mogelijk recyclagemateriaal te gebruiken. Veel afval uit de zee zoals drijfhout, plastic, touw, glas, zowel als schelpen enz. wordt hier verwerkt. Homestars zoekt naar bedrijven die een opdracht willen plaatsen bij het Cape Craft Center voor het maken van kleine geschenkjes of attenties.

  • Strijd tegen vrouwenmishandeling ism Sakhya in Mumbai (India): De Sakhya vrouwenbegeleidingscel heeft Salvatoriaanse Hulpactie om financiële steun gevraagd voor de strijd tegen vrouwenmishandeling. Per jaar komen er gemiddeld 700 vrouwen binnen in het ziekenhuis met klachten over mishandeling. Sakhya wil mensen opleiden zodat zij relevante informatie kunnen meegeven aan de slachtoffers, en partnerships opstarten en verbeteren met verschillende sociale diensten, andere vzw’s, advocaten, politie en bevoegde overheidsinstanties die in aanraking komen met gevallen van geslachtsdiscriminatie.

  • Gezondheidszorg (Nicaragua): Dr. Toon Bongaerts werkt reeds meer dan 30 jaar in de gezondheidszorg in Nicaragua. Hij is de enige arts in een moeilijk bereikbare streek waar ongeveer 14.000 mensen wonen, verspreid over een 40-tal dorpjes. In 1997 richtte hij er een ngo op, 'Prosalud'. Er werd een netwerk van sociale apotheken opgericht, vooral in het noordelijk binnenland, zodat vooral de kansarme bevolking bereikt wordt. Twee poliklinieken bieden gezondheidszorg met als voornaamste doelstelling, het verzekeren van kwaliteit aan zo laag mogelijke tarieven. Het moet voor de armen betaalbaar blijven, daarom is er ook een subsidiefonds dat de ergste noden van de allerarmste patiënten kan dekken.

  • Mayakinderen (Guatemala): de stichting Guacamaya wil het onderwijsniveau van de Mayakinderen verhogen, ondervoeding verminderen en het duurzaam landgebruik bevorderen. 70% van de kinderen is ondervoed en vrijwel al het bos is verdwenen. Dit leidt tot nog grotere armoede. De projectbasis is gevestigd in het Mayadorp El Corozal. De stichting ontwikkelde een lesprogramma over herbebossing. Sinds vorig jaar helpt men ook de vrouwen van El Corozal en de omliggende dorpen met het opzetten van een groentetuin en een kippenhok. Medewerkers van het Ministerie van Landbouw geven deze cursussen en volgen ze op.

Hoe kan jij Salvatoriaanse Hulpactie steunen?

Financiële steun

De Salvatoriaanse Hulpactie haalt financiële middelen uit de verkoop van opgehaalde tweedehandskledij (gemiddeld 3 000 ton/jaar).

  • voor 16,50 € per kind/ maand of meer, kan men een arm kind of een groep kinderen ondersteunen. Een begeleider ter plaatse (een missionaris, een zuster of een medewerker), verschaft u informatie over hoe de kinderen het maken
  • in het tijdschrift 'Salvatoriaanse Hulpactie' , dat 4 keer/jaar verschijnt, vindt u meer concrete informatie over de projecten die u financieel kan steunen.
  • misstipendia worden naar landen in ontwikkeling gestuurd. Een lokale priester zal voor u een misviering opdragen en het geld gebruiken voor zijn levensonderhoud 
  • giften en legaten 

Materiaal

  • kledij/huishoudlinnen voor Salvatoriaanse OntwikkelingsHulp, via kledingcontainers.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/03/2021