Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Terkamerenstraat 77
1150
Brussel
(+32) 02/731 43 96

De missie van S&Z Brussel-Vlaams Brabant

S&Z organiseert gratis, individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen. Het doel is om leerachterstand te beperken, zodat kinderen en jongeren vlot weer bij hun klas kunnen aansluiten zodra de gezondheidstoestand het opnieuw toelaat, en zodoende te vermijden dat de jongere zijn jaar moet overdoen. De vrijwillige leerkracht vormt de link met de school, waardoor het sociale isolement van de zieke leerling wordt doorbroken.

Wat doet en S&Z Brussel-Vlaams Brabant?

School&Ziekzijn Vlaams-Brabant is gepubliceerd op donorinfo.beDe vzw heeft in Brussel en Vlaams Brabant een geografisch goed verspreid netwerk opgericht, waarbinnen een 90-tal vrijwillige leerkrachten actief zijn. Om de verplaatsingen zo gering mogelijk te houden beschikt de vzw in elke uithoek van de provincie over lesgevers die alle vakken aankunnen. Deze leerkrachten gaan bij de zieke leerling thuis of in het ziekenhuis les geven, in samenspraak met de school van de leerling. Zo blijft de band met de school behouden of wordt hij terug aangehaald.

 • In 2017 bereikte de vzw 56 leerlingen: 12 uit het basisonderwijs en 44 uit het secundair onderwijs.
 • De vrijwilligers van de vzw presteerden allen samen 882 uren en reden hiervoor 8637 km.
 • De vzw beschikt over leerkrachten die basisionderwijs en de meeste vakken van het secundair aankunnen.
 • De leerlingen die door de vzw geholpen worden, hebben allen een medisch attest waardoor zij voor langere tijd niet naar school kunnen.

 

De vzw werkt nauw samen met Bednet vzw. Niet elk kind is, omwille van zijn of haar ziekteprofiel, in staat om de hele dag lang via een computerscherm les volgen. Ook bij kinderen die herstellend zijn is de achterstand vaak al te groot om 'live' aan te sluiten bij de lessen via computer. School & Ziekzijn kan onmiddellijk worden ingeschakeld, om te overbruggen, of ingezet te worden daar waar Bednet te moeilijk is voor de patiënt. School & Ziekzijn maakt deeluit van het Platform POZILIV (Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen).

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun voor

 • de vergoeding voor de verplaatsingen van  vrijwilligers. Deze kost bedraagt zo'n 85 % van het totaal van de uitgaven en is dus de grootste kostenpost.
 • kosten voor communicatie, telefoon, internet: 300-350€
 • de verzekering van de vrijwilligers: +/- 150€ per jaar per vrijwilliger

School&Ziekzijn Vlaams-Brabant is gepubliceerd op donorinfo.beVrijwilligers in België 

 • lesgevers, leerkrachten of anders gediplomeerden met didactische en pedagogische vaardigheden, beschikbaarheid 1 à 2 keer/week
 • administratie/secretariaat: de vzw is op zoek naar een vrijwilliger met ICT-vaardigheden,  en eigen vervoer heeft om de voorzitster in het uitvoeren van haar taken te ondersteunen.
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • website

Materiaal 

 • informatica/burotica (computer, printer, scanner, inktpatronen)
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • communicatie (tel, internet) en publiciteit (folders, affiches)
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/07/2021