Vrijwilligers geven gratis les aan zieke kinderen van 5 tot 18 jaar.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

De missie van S&Z Oost-Vlaanderen

De vzw verstrekt gratis onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren die wegens (chronische) ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of revalidatie voor langere tijd onderwijs moeten missen. Het doel is leerachterstand beperken en overzitten vermijden.

 

School en Ziekzijn Oost-Vlaanderen op donorinfo.beWat doet S&Z Oost-Vlaanderen?

 

 • S&Z Oost-Vlaanderen werkt met vrijwilligers die langdurig zieke kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar kosteloos studiebegeleiding geven aan huis.
 • In 2019 werden er in Oost-Vlaanderen 110 leerlingen geholpen: 16 van het basisonderwijs en 94 leerlingen van het secundair onderwijs. Dat is een stijging van 93 in 2018 naar 110 in 2019.
 • Daarvoor hebben de vrijwilligers en het bestuur samen 40 684 km afgelegd. Deze kilometers worden tegen het erkende tarief vergoed. Dit vertegenwoordigt met 15024 € ongeveer de helft van de uitgaven.
 • In 2019 presteerden de vrijwilligers 2 522 uur aan lesgeven en hun verplaatsingen. Dit cijfer blijft onderschat, er wordt immers niet geregistreerd hoeveel tijd de vrijwilligers besteden aan de voorbereiding van hun lessen.

 

Het bestuur vergadert tweewekelijks tijdens het schooljaar om de lopende dossiers te bespreken. Vijf dossierverantwoordelijken volgen de vrijwilligers op en begeleiden hen bij de contacten met de school, het CLB, de ouders en het kind zodat we de kinderen de beste kansen geven op slagen.

 

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun 

De belangrijkste kost zijn de verplaatsingen. Gezien het stijgend aantal leerlingen stijgt deze kost jaar na jaar. Subsidies daarentegen verminderen. Je steun is dus belangrijk om dit te bekostigen. 

Vrijwilligers in België

 • administratie, secretariaat en boekhouding. 
 • hulp bij fondsenwerving, evenementen en campagnes
 • schoolbegeleiding
 • fondsenwerving
 • webmastering en ICT

Materiaal 

 • informatica/kantoormateriaal (computer, printer, cartridges, telefoon)
 • didactisch- en schoolmateriaal

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 31/05/2021