Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Kortrijksesteenweg 420
9000
Gent
(+32) 0473/19 89 13

De missie van S&Z Oost-Vlaanderen

De vzw verstrekt gratis onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren die wegens (chronische) ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of revalidatie voor langere tijd onderwijs moeten missen. Het doel  is leerachterstand beperken en overzitten vermijden.

Wat doet S&Z Oost-Vlaanderen?

Het werkterrein van S&Z is de volledige provincie Oost-Vlaanderen. Onze vrijwilligers zijn ervaren leerkrachten die langdurig zieke kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar kosteloos studiebegeleiding op maat geven aan huis.

 Enkele cijfers betreffende het schooljaar 2017-2018:

* S&Z heeft 79 leerlingen begeleid; 11 behoorden tot het basisonderwijs, 68 leerlingen waren ingeschreven in het secundair onderwijs.

* de vrijwilligers gaven 1.784 uur les. Hun verplaatsingstijd bedroeg 741 uur. Dus bedraagt hun prestatietijd 2.525 uur.

* de lesgevers hebben in totaal 31.489 km gereden naar zieke leerlingen . De vrijwilliger-bestuurders reden in totaal 8.424 km in functie van de zieke leerling (huisbezoeken, contacten met de school , vorming , naambekendheid … ). Totaal: 38.335 km

 

 S&Z blijft erg nodig. Door de jaren heen is er een continue stijgende trend van het aantal aanvragen.  Wat de ziektebeelden betreft blijft het percentage van leerlingen met biopsychosociale problemen (schoolweigering, autisme, chronisch vermoeidheidssyndroom, depressie, anorexia, ...) hoog. Dit zijn de leerlingen die nog steeds uit de boot vallen bij de structurele voorzieningen (TOAH en Bednet).

 

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun 

Naar school gaan is een basisrecht van elke leerling. Nochtans vallen er heel wat leerlingen door ziekte uit de boot. Zoals reeds eerder gezegd stijgt het aantal vragen naar begeleiding van jaar tot jaar. Meer hulp bieden betekent meer kosten. We ramen voor het schooljaar 2018-2019 dat we een 90-tal leerlingen zullen begeleiden, waarvan een 50-tal langdurig (3 maanden tot een volledig schooljaar).De lessen zijn kosteloos maar de verplaatsingskosten van de lesgevers lopen hoog op. Wij begeleiden immers leerlingen verspreid over de volledige provincie Oost-Vlaanderen. De begroting van de verplaatsingskosten voor 2019 wordt geraamd op 12.000 €.          De subsidies die S&Z ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent zijn onvoldoende om alle kosten te dekken (ongeveer de helft van de werkingskosten kunnen we dekken ahv subsidies). Wij zijn in ons 20 jaar bestaan voortdurend op zoek naar sponsoring om de werking van de vzw te consolideren.

Vrijwilligers in België

  • administratie, secretariaat en boekhouding   Hier zijn administratieve - en ICT-skills belangrijker.
  • hulp bij fondsenwerving, evenementen en campagnes
  • webmastering en ICT
  • Deze activiteiten beslaan een halve dag per week. Administratieve, boekhoudkundige en ICT-skills zijn daartoe noodzakelijk  .

Materiaal 

  • informatica/burotica (computer, printer, cartridges, telefoon)
  • didactisch- en schoolmateriaal
  • meubelen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/11/2019