Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Kortrijksesteenweg 420
9000
Gent
(+32) 0473/19 89 13

De missie van S&Z Oost-Vlaanderen

De vzw verstrekt gratis onderwijsondersteuning aan jongeren die wegens ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of revalidatie voor langere tijd onderwijs moeten missen, met als doel leerachterstand beperken en overzitten vermijden. Het werkterrein van School & Ziekzijn Oost-Vlaanderen (S&Z) is de volledige provincie. De lessen worden meestal thuis gegeven (soms op school en soms in een ziekenhuiscontext).

Wat doet S&Z Oost-Vlaanderen?

In het schooljaar 2016-2017  werden er 91 leerlingen geregistreerd: 17 leerlingen behoorden tot het basisonderwijs, 66 waren ingeschreven in het secundair onderwijs.Voor 8 leerlingen werd er een dossie aangelegd maar werd er om één of andere reden geen begeleiding opgestart

De vrijwilligers gaven 1.617 u les, hun verplaatsingstijd bedroeg 747 uur.  Per dossier wordt er 10 u prestatietijd bijgerekend voor het werk van de dossierverantwoordelijken  (huisbezoek + contacten met de thuisschool en met vrijwilliger-lesgevers + bestuursvergaderingen).  91 dossiers x 10 u = 910 u, wat de totale prestatietijd voor de leerlingenbegeleiding brengt op 3.274 uur. Er werd niet geregistreerd hoeveel tijd de vrijwilligers besteedden aan de voorbereiding van hun lesactiviteiten, dus blijft het cijfer van de prestatietijd een understatement. De vrijwilliger-lesgevers hebben in totaal 28.014 km  gereden naar zieke leerlingen.

Voor 44/83  leerlingen was de vrijwilliger van S&Z de enige hulpverlener (geen Tijdelijk Onderwijs aan Huis, geen Bednet).

 

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun  voor

 • de  vergoeding van de reiskosten van de vrijwilligers, de grootste kost van de vzw. Vorig schooljaar bedroeg deze post € 10.789, d.i. 34,5 % van alle uitgaven
 • ICT-materiaal (computer, printer, cartridges, telefoon)
 • het verzekeringspakket voor de 107 vrijwilligers ( Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen en Omnium – waarde  € 1750)
 • de jaarlijkse vorming van en de incentive voor de vrijwilligers (waarde € 2000)

Vrijwilligers in België

 • onderwijsondersteuning: leerkrachten, al dan niet op rust, uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook andere deskundige vrijwilligers (niet-leerkrachten met didactische en pedagogische vaardigheden).
 • administratie/andere: vrijwilliger-bestuurders, verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vzw. Hier zijn administratieve - en ICT-skills belangrijker.

Materiaal 

 • informatica/burotica
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • andere:
  • communicatie (tel, internet) en publiciteit (folders, affiches)
  • kantoorruimte van min 5 x 6 m
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 06/05/2019