Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke kinderen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Voorhavenlaan 85
8400
Oostende
(+32) 0487/280 212

De missie van S&Z West-Vlaanderen

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook het zieke kind!

School & Ziekzijn organiseert les- en studiebegeleiding voor het zieke kind. Zij wil, van zodra de gezondheidstoestand van de leerling dit toelaat, leerachterstand wegwerken en beperken. Zo tracht S&Z het blijven zitten te vermijden.

Via de vrijwilliger wordt het contact tussen de school, de klasgenoten en het zieke kind in stand gehouden wat bijdraagt tot de reïntegratie in de school. Deze sociale steun doorbreekt eveneens het isolement van de zieke leerling.

Naarmate de ziekteperiode langer duurt neemt de onrust over de toekomst en het welzijn toe. S&Z biedt steun aan het zieke kind door het geven van onderwijs. De leerling krijgt terug hoop en kracht om verder aan zijn toekomst te bouwen.

Wat doet S&Z West-Vlaanderen?

Als een leerling ziek is, is een gecoördineerd onderwijsaanbod thuis of in het ziekenhuis noodzakelijk. De verschillende partners (CLB, school, School&Ziekzijn, eventuele arts) verklaren uitdrukkelijk dat ze bereid zijn om voortdurend, in overleg met mekaar, op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een aangepast pakket aan onderwijsondersteuning voor alle zieke leerlingen waarvoor de hulp van School & Ziekzijn (S&Z) ingeroepen wordt. De ondersteuning door S&Z is complementair aan andere initiatieven (TOaH of Tijdelijk Onderwijs aan Huis, Bednet ) en is vaak noodzakelijk omdat het reguliere aanbod niet volstaat.

 

De kerntaak van S&Z is het organiseren van les - en studiebegeleiding voor de zieke leerling. Dit bewerkstelligt ze door het inzetten van competente, gediplomeerde en ervaren vrijwilligers.

 

De lessen zijn gratis, individueel, op maat van de leerling en steeds in samenwerking met de thuisschool en/of het CLB. Zij gaan door bij de zieke leerling thuis of daar waar de leerling verblijft. De inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de gezondheidstoestand van de zieke leerling.

 

Als de leerling weer “gezond verklaard is”, willen we er ook over waken dat de herinschakeling op school onmiddellijk gerealiseerd wordt.

 

In het ‘COVID 19’ schooljaar2019-2020begeleidden we in West-Vlaanderen 44 leerlingen. Depandemiebeïnvloedde de opstart van hetaantaldossiers. S&Z volgt de impact van deze pandemie op het veld van onderwijs en zieke leerlingen continu op. Ze wil haar visie afstemmen op de actuele realiteit in het onderwijs en de maatschappij. Het bereiken van zoveel mogelijk zieke leerlingen en het kunnen aanbieden van op maat gemaakte studiebegeleiding vergt een actief beleid: informeren, vrijwilligersbeleid en fondsenwerving.

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun

 • verplaatsing en onkosten van de vrijwilligers
 • verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallenverzekring, omnium dienstverplaatsing
 • jaarlijkse vorming, incentive voor de vrijwilligers
 • burotica
 • communicatie en informatica

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • educatief: lesgevers voor de jongeren

Materiaal

 • informatica/burotica

 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair
 • andere: folders, affiches
Update 2020.

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 31/05/2021