Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke kinderen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

Voorhavenlaan 85
8400
Oostende
(+32) 0487/280 212

De missie van S&Z West-Vlaanderen

Vzw School & Ziekzijn (SINZ) stelt zich tot doel de leerachterstand te beperken en het overzitten te vermijden bij kinderen en jongeren die langdurig of regelmatig schoolonderricht om medische redenen moeten missen. De vzw is filosofisch neutraal, werkt uitsluitend met vrijwilligers en creëert een kader ter ondersteuning van haar vrijwilligers.

Wat doet S&Z West-Vlaanderen?

 • De vzw werkt steeds in samenspraak met de school, het CLB, de ouders en de medische sector.
 • S&Z W-Vl heeft een 80-tal actieve en vrijwillige leerkrachten over de provincie West-Vlaanderen. Hierdoor blijven de verplaatsingen minimaal.
 • In het schooljaar 2015 – 2016 begeleidde de vzw 92 leerlingen waarvan 19 in het basisonderwijs en 73 in het secundair onderwijs. In totaal waren er 142 lesopdrachten ( per leerling wordt er soms meer dan één vak aangevraagd)

De vrijwilliger-lesgever beschikt over een diploma met pedagogische competenties en komt aan huis. De begeleiding is gratis. Veel vakken kwamen aan bod: aardrijkskunde, biologie, chemie, Duits, economie, Engels, Frans, fysica, Latijn, mavo, Nederlands, plastische opvoeding, wiskunde.

De ziektebeelden van de kinderen en jongeren die door SINZ worden begeleid zijn zeer uiteenlopend: angststoornissen, ASS en autisme, astma , CVS, depressie, gesprongen appendicitis, kanker,  leukemie, muco, nierinsufficiëntie, ongeval, operatie, psychische stoornissen, reuma, rugletsels, virale infectie, zeldzame ziektes.

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële steun

 • verplaatsing en onkosten van de vrijwilligers
 • verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallenverzekring, omnium dienstverplaatsing
 • jaarlijkse vorming, incentive voor de vrijwilligers
 • burotica
 • communicatie en informatica

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • educatief: lesgevers voor de jongeren

Materiaal

 • informatica/burotica

 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair
 • andere: folders, affiches

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/10/2020