Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Presidentbuilding, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7
2060
Antwerpen
+32 (0)32 386 868

De missie van Sensoa

Sensoa bevordert de seksuele gezondheid in Vlaanderen, binnen een internationaal perspectief. Sensoa werkt daarvoor rond de preventie van soa en hiv, van ongeplande zwangerschap en van seksueel grensoverschrijdend gedrag, integratie van mensen met hiv en relationele en seksuele vorming. 

Wat doet Sensoa?

 • Brede publiek informeren: seksualiteit.be, de  site die het brede publiek informeert over seksuele gezondheid. Ouders vinden er ook info over de seksuele opvoeding van hun kinderen.
 • Relationele en seksuele vorming van jongeren bevorderen: allesoverseks.be, de  site rond relaties en seksualiteit voor jongeren. Handboek relationele en seksuele vorming voor het secundair onderwijs en Seksuelevorming.be. Het Vlaggensysteem de Week van de Lentekriebels, de permanente tentoonstellingen Goede Minnaars en ‘k Zag 2 beren, de vormingen rond deze thema’s  voor professionelen en brochures voor jongeren.
 • Impact van soa en hiv op seksuele gezondheid van homomannen beperken: mannenseks.be, de site voor homomannen over seksuele gezondheid, affiche-campagnes, brochures, terreinwerk  en Safe Sex-Zone, de samenwerking met holebi-horecagelegenheden.
 • Interventies rond seksuele gezondheid naar kwetsbare migranten versterken: netwerkdagen voor professionelen actief naar de doelgroep,  een koffer met educatief materiaal en de brochure “Uw seksuele gezondheid” in diverse talen.
 • De integratie van mensen met hiv bevorderen en de impact van hiv op hun seksuele gezondheid beperken
  • Levenmethiv.be, de site voor mensen met hiv, waar mensen met hiv, de omgeving van mensen met hiv en professionelen die op zoek zijn naar informatie, advies, ondersteuning terecht kunnen voor correcte, actuele en begrijpelijke basisinformatie op maat over allerlei onderwerpen: medische informatie (diagnose, hiv-infectie, overdracht, behandeling, ouder worden), praten over hiv, seksualiteit, dagelijks leven, gezond leven en hulp.
  • een helpdesk waar mensen met hiv en hun omgeving informatie, advies en counseling krijgen en indien nodig, worden doorverwezen of uitgenodigd voor een lot- of bondgenotencontact.
  • de e-nieuwsbrief voor mensen met hiv, hun omgeving en professionelen
  • gratis infomomenten over leven met hiv, waarop professionelen en ervaringsdeskundigen spreken en getuigen over een actueel thema.
  • lotgenotenweekends waar mensen met hiv andere mensen met hiv kunnen leren kennen en samen stilstaan bij wat leven met hiv betekent
  • individuele gesprekken met lot- en bondgenoten wat oplucht en kracht geeft om verder te gaan. Mensen ervaren dat zij niet de enigen zijn die dit meemaken.
  • individuele begeleidingen op scharniermomenten (na de diagnose, bij de start van medicatie, bij openheid over de hiv-status, depressieve gevoelens…), kortlopend, intens, door onze vrijwilligers.
  • vrijwilligerswerking: voor de verschillende vormen van lot- en bondgenotencontact doet Sensoa een beroep op vrijwilligers
  • advocacywerk dat focust op het wegwerken van stigma en discriminatie ten gevolge van hiv en op de verzekering van de toegang tot (reguliere) zorg
  • professionelen kunnen bij Sensoa vormingen op maat aanvragen. Een vorming over seksuele counseling of kans op overdracht, over het omgaan met hiv-positieve cliënten of patiënten, over specifieke problemen van mensen met hiv, over voorzorgsmaatregelen.
 • Aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het internationale beleid stimuleren:  ondersteuning van de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen, sensibiliserende acties rond wereldaidsdag en Moedernacht, Factsheets en nieuwsbrieven.

Hoe kan jij Sensoa helpen?

Financiële steun

 • Sensoa is op zoek naar financiële middelen om de werking van het actieterrein mensen met hiv te ondersteunen. Voor die werking naar mensen met hiv krijgt Sensoa geen subsidies, de vzw moet de benodigde 100.000 € dus zelf ophalen, via sponsoring of giften. Momenteel zijn er al toezeggingen voor 75.000 €. Dat maakt dat de vzw nog op zoek moeten gaan naar zo’n 25.000 € om de werking te kunnen 

Vrijwilligers in België 

 • onthaal/ondersteuning/begeleiding van mensen met hiv
  selectie gebeurt na intakegesprek – de begeleiding van de vrijwilligers omvat onder meer jaarlijkse functioneringsgesprekken, intervisie, supervisie en opleiding
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
  vrijwilligers worden ingezet door het actieterrein homomannen om preventie-acties te voeren op locatie (bars, gay prides, fuiven,…)
 • animatie, informatie, sensibilisering
  jonge vrijwilligers hebben zich verenigd in de Ei-cel, en participeren actief aan de werking van het actieterrein jongeren (o.a. als reporters voor de website allesoverseks.be)
 • pre- en posttesting van materialen
  materialen die door de actieterreinen worden ontwikkeld worden ook voorgelegd voor feedback aan de eigen vrijwilligers.


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/06/2020