Een huis waar mensen de tijd krijgen om te repeteren voor de werkelijkheid

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2012

Groeningerplein 2
2140
Borgerhout
+32 03 272 03 30

De missie van Sering vzw

Een werkplaats creëren voor participatieve kunst waar kansengroepen via verschillende artistieke methodieken leren om persoonlijke en maatschappelijke barrières te overwinnen die het hen moeilijk maken om een volwaardig te functioneren in de samenleving.

Wat doet Sering vzw?

Sering vzw werkt aan inclusie van niet-bevoorrechte, kwetsbare en soms beschadigde mensen die een traject hebben afgelegd binnen de sociale of medische zorg en die nu (opnieuw) hun plaats moeten vinden in de samenleving. De focus ligt op intergenerationele en interculturele diversiteit. De organisatie is laagdrempelig, open voor diversiteit en heeft een uitgebreid netwerk. Zo bereikt Sering vzw een divers publiek dat met elkaar in contact wordt gebracht: jongeren en ouderen, studerend, werkend of gepensioneerd, autochtoon en allochtoon, ongeschoolde of universitair, 'normale' mensen en mensen met een beperking, ...
Sering werkt samen met instanties uit de welzijns- en zorgsector en uit onderwijs. 

 

  • Worldcarrousel (www.worldcarrousel.org): internationaal coöperatief van gemeenschapstheaters dat internettechnologie inzet om samen te werken aan artistieke projecten. Uitbouwen van praktische en thematische solidariteit tussen alle deelnemers, met technologie als middel voor een duurzame glokale samenwerking.
  • Jongerenwerking: opleiden van getalenteerde kwetsbare jongeren in nieuwe media en speltechnieken. Zo worden ze voorbereid op het kunstonderwijs of doorstroming naar het reguliere circuit.
  • Oprichting leerwerkplaats participatieve kunst: zoals veel mensen sollicitatie- en motivatietraining krijgen, zo hebben ex-daklozen, -verslaafden, -gedetineerden en psychiatrische patiënten behoefte aan een repetitie voor de realiteit. Participatieve kunstmethodieken geven die mogelijkheid. Deze mensen hebben een 'gat in het CV' dat reïntegratie moeilijk maakt. Vaak gaat dat gepaard met identiteitsproblemen, schaamte en faalangst. Daarom leidt Sering vzw begeleiders uit de kansengroepen zelf op om een faciliterende en dragende rol op te nemen. De methodiek geeft mensen die nu als onbemiddelbaar worden beschouwd aanzienlijk betere kansen. Sering wil met het leercentrum aantonen dat er trajecten kunnen worden samengesteld die ook voor deze mensen uitzicht op betaald werk inhouden. De activiteiten van het leercentrum zijn nog in volle ontwikkeling.

Hoe kan jij Sering helpen?

Financiële steun

Vzw Sering doet een beroep op giften om haar activiteiten verder te ontwikkelen en haar dagelijkse werking te verzekeren.

Vrijwilligers in België

  • administratie/secretariaat
  • hulp bij campagnes en evenementen
  • fondsenwerving
  • webmastering ± 10u per maand

Materiaal 

  • didactisch materiaal en schoolmateriaal
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/09/2020