Kleinschalige projecten voor de allerarmsten van Addis Abeba, hoofdstad van Ethiopië

Bonten Osstraat 29
3128
Tremelo
016/ 53 04 69

De missie van Siddartha Development Ethiopia

Siddartha Development Ethiopia creëert kansen voor de armsten onder de lokale bevolking van Addis Abeba in Ethiopië, door hen te stimuleren in hun capaciteiten en te ondersteunen zodat zij op een autonome en waardevolle manier tot verdere ontwikkeling kunnen komen en een einde kunnen stellen aan hun armoede. De verschillende projecten worden gerund door Ethiopiërs en vanuit België gesuperviseerd met een tweemaandelijks bezoek ter plaatse.

Wat doet Siddartha Development Ethiopia?

  • Ediget Fana: een opleidingscentrum voor 100 alleenstaande moeders, waar deeltijdse opleidingen worden aangeboden zoals lederbewerking, weven, snit en naad,... Na een opleidingsperiode van één jaar kunnen de moeders werk vinden in een netwerk van bedrijven dat de vzw heeft opgebouwd, ofwel zelf iets opbouwen, waarvoor ze via de vzw het nodige opstartgeld kunnen verkrijgen. Tijdens hun opleidingsperiode krijgen ze een vergoeding die hen helpt te overbruggen tot ze zelf inkomsten genereren. Intussen zijn reeds 891 moeders zelfstandig geworden.
  • Glorieux Daklozenproject: 30 dakloze mannen en 15 dakloze moeders worden gedurende een jaar in vol pension opgenomen. Met het oog op sociale integratie leren ze er weven, lederbewerking... De moeders kunnen gebruik maken van de kinderopvang tijdens hun opleiding. Daarnaast krijgen ook 125 oude en zieke daklozen één maaltijd 's middags, in samenwerking met een Engelse NGO 'Hope Enterprise'.
  • Andinet: 60 rioolkinderen krijgen een jaar circustraining, scoutstraining en opvoeding (ontwikkelen van discipline), vanaf een tweede jaar krijgen zij vaardigheidstrainingen en kunnen ze technische opleidingen volgen (hout- of ijzerbewerking). Aan het einde van hun opleiding kunnen zij via een leercontractsysteem aan de slag bij bedrijven. Er bestaat tevens mogelijkheid tot het volgen van avondschool (op kosten van de organisatie) om de schoolse achterstand die is opgelopen, in te halen. In bepaalde gevallen wordt gestreefd naar rehabilitatie binnen het gezin met wie het contact verbroken is geweest.
  • Addis Hiwot: inkomensgerichte opleidingen voor 60 prostituees. Gedurende een jaar leren de vrouwen weven, machinaal borduren, lederbewerking of snit en naad. Vervolgens krijgen ze het materiaal dat ze nodig hebben om verkoopbare artikelen te creëren die ze via coöperatieven of zelfstandig kunnen verkopen. Bijkomend krijgen ze les in psychologie, familieplanning, ondernemerschap, sparen en gezondheidszorg. Er wordt gewerkt rond zelfvertrouwen, zelfrespect en sensibilisering.
  • Little Heaven - hulp aan 44 aidskinderen: een team van verpleegsters, opvoeders en een kok verschaft 7/7 de klok rond alle medische, psychologische ondersteuning en affectie die deze kinderen nodig hebben om hun korte leven zo aangenaam mogelijk te maken. Sommige onder hen hebben ernstige trauma's opgelopen (verstoten door de gemeenschap, ouders aan de ziekte overleden,...). Little Heaven is het duurste project van de organisatie. Dit jaar gaan de 5 oudsten samen in een huis wonen om zich zo beter voor te bereiden op de toekomst.
  • Siddartha Youth: naast de 8 voetbalploegen besteedt de vzw veel tijd en energie aan 212 jongeren, die bij de vzw één jaar opleiding van 200 uur kunnen volgen in traditioneel dansen, moderne dansen, toneel, muziek en digitale beeldverwerking via computerlessen. Met dit certificaat kunnen ze gaan optreden in scholen, hotels en op toeristische plaatsen. Hun verworven inkomsten stellen hen in staat om zelf hun studies betalen of zijn een extra financiële ondersteuning voor de ouders.

Hoe kan jij hen helpen?

Financiële hulp

Schenkers die een gift willen overmaken voor een specifiek project, vermelden best de naam van het project waarvoor de gift bestemd is.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/10/2019