Recht op voedsel wereldwijd realiseren door het ondersteunen van agro-ecologische landbouw- en voedselsystemen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Mercatorstraat 81
9100
Sint-Niklaas
03/777 20 15

De missie van Solidagro

 • Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen, en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen. 
 • Solidagro beschouwt de lokale basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als een motor van verandering in de samenleving, en ondersteunt hen door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Solidagro werkt aan het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met oog op economische verzelfstandiging.
 • In Vlaanderen wil de ngo jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk, en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.
 • Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid en kiest voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Wat doet Solidagro?

In West-Afrika, Bolivia en de Filippijnen

De partners van Solidagro in West-Afrika (Senegal, Burkina Faso en Mali), Bolivia en de Filippijnen werken aan de ontwikkeling en de versterking van voedselzekerheid in verafgelegen landelijke gebieden, waar de bevolking grote problemen heeft met de voedselvoorziening. Solidagro werkt aan duurzame ontwikkeling, met niet alleen aandacht voor watertoevoer en voedselzekerheid, maar ook voor ecologische productie van het voedsel.

Solidagro investeert in tientallen kleinschalige projecten, in nauwe samenspraak met de bevolking en de locale boerenorganisaties.  De aanleg van groententuinen voor vrouwen (een activiteit die in het droge seizoen zorgt voor bijkomende variatie van de voeding) , rijstvelden en waterputten zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan de verbetering van de socio-economische situatie van de familie en het dorp.  Solidagro en de partners voorzien in financiering, maar vooral ook in begeleiding met knowhow en ervaring. De programmabeheerders ter plaatse staan in voor een constante opvolging van de activiteiten op het terrein. 

 • De basis van deze projecten is een sterke organisatie van de bevolking. Lokale  basisorganisaties spelen hierin een centrale rol. De lokale organisaties beslissen onafhankelijk over budgetten en de prioritaire noden van de gemeenschap.  De boerenorganisaties en cooperatieves verzekeren het onderhoud van de installaties na de investering. Bijzondere aandacht gaat altijd naar vrouwen, die het meeste verantwoordelijk zijn over (en het meeste te winnen hebben bij) de watertoevoer en de verbeterde voedselzekerheid.

In België

 • Solidagro wil ook in België bijdragen tot een meer solidaire samenleving en streeft naar meer  aandacht voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling in het Zuiden. Solidagro focust op de regio Waasland en Oost-Vlaanderen.  
 • Solidagro zet in op internationale uitwisselingen voor jongeren, samenwerking met hogescholen, begeleiding van vrijwilligers en het ondersteunen van netwerken die actief zijn rond duurzame landbouw. 

 

Hoe kan jij Solidagro helpen?

Financiële steun

 • Giften voor de financiering van projecten voor meer en beter voedsel, in de Sahel (W-Afrika), Filipijnen en Bolivia: voor de aanleg van waterputten, irrigatiesystemen, voor de aankoop van lastdieren (waterbuffels) en van ploegen voor de velden,  voor de rijstmaalderij en de demonstratieboerderij voor het aanleren van teelttechnieken, voor de aanleg van viskweekvijvers, herbebossingsprojecten, ...

   

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp tijdens campagnes en evenementen
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving (meedenken rond fondsenwervende activiteiten, promoten van fondsenwervende activiteiten, databasebeheer,...)
 • vertalingen van het Nederlands naar het Spaans, Engels, Frans
 • website

Vrijwilligers in het buitenland

 • Organisatorische ondersteuning
 • Begeleiding landbouw, irrigatie, ...
 • Animatie van begunstigden
 • Capaciteitsversterking bij teelttechnieken
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/01/2021