Recht op voedsel wereldwijd realiseren door het ondersteunen van agro-ecologische landbouw- en voedselsystemen

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Mercatorstraat 81
9100
Sint-Niklaas
03/777 20 15

De missie van Solidagro

 • Solidagro ijvert voor het recht op voedsel voor iedereen, en ondersteunt het recht van volkeren en staten om autonoom hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te bepalen. 
 • Solidagro beschouwt de lokale basisbewegingen en boerenorganisaties in het Zuiden als een motor van verandering in de samenleving, en ondersteunt hen door capaciteitsversterking en het faciliteren van uitwisseling, samenwerking en beleidsbeïnvloeding. Solidagro werkt aan het verhogen en verduurzamen van de voedselproductie met oog op economische verzelfstandiging.
 • In Vlaanderen wil de ngo jongeren en volwassenen bewust maken van het voedselzekerheidsvraagstuk, en tegelijk duiden op de globale samenhang van de voedsel – en landbouwproblematiek in Noord en Zuid. Solidagro nodigt uit tot actieve materiële en politieke solidariteit.
 • Solidagro werkt in een geest van verbondenheid en gelijkwaardigheid en kiest voor samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, uitwisseling en dialoog.

Wat doet Solidagro?

Solidagro draagt bij aan het realiseren van het wereldwijde recht op voedsel en water door de promotie van het agro-ecologisch voedselsysteem. In de keten van productie tot consumptie overtuigen we in onze verschillende interventielanden, inclusief België, organisaties en individuen om over te schakelen op ecologische landbouw en haar producten. In partnerschap versterken we bewegingen die opkomen voor agro-ecologie en pleiten bij overheden om een wettelijk kader te scheppen en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert. We werken aan de afbouw van de machtsconcentratie in het mondiale, industriële voedselsysteem, meer voedselsoevereiniteit voor landen en volkeren en meer klimaatrechtvaardigheid.

 

Hoe kan jij Solidagro helpen?

Financiële steun

 • Giften voor de financiering van projecten voor meer en beter voedsel, in de Sahel (W-Afrika), Filipijnen en Bolivia: voor de aanleg van waterputten, irrigatiesystemen, voor de aankoop van lastdieren (waterbuffels) en van ploegen voor de velden,  voor de rijstmaalderij en de demonstratieboerderij voor het aanleren van teelttechnieken, voor de aanleg van viskweekvijvers, herbebossingsprojecten, ...

   

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp tijdens campagnes en evenementen
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving (meedenken rond fondsenwervende activiteiten, promoten van fondsenwervende activiteiten, databasebeheer,...)
 • vertalingen van het Nederlands naar het Spaans, Engels, Frans
 • website

Vrijwilligers in het buitenland

 • Organisatorische ondersteuning
 • Begeleiding landbouw, irrigatie, ...
 • Animatie van begunstigden
 • Capaciteitsversterking bij teelttechnieken
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/04/2021