Een jaar opleiding burgerschap voor jongeren van 16 tot 25 jaar

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

Sociale missie

  • Jongeren, ook zij die socio-economisch benadeeld zijn, stimuleren aan de hand van concrete projecten, om hun burgerschap actief en dynalsisch op te nemen. 

  • Vooral kansarme jongeren een meerwaarde voor hun toekomst bieden, door aan de hand van het project, hun zelfvertrouwen op te krikken en hun kans tot integratie te bevorderen.

  • Een mix van verschillende achtergronden faciliteren, door ontmoetingen tussen jongeren die normalerwijze nooit met elkaar in contact zouden komen of misschien wel neerkijken op elkaar.

  • Bijdragen tot een beter kansengelijkheid, door jongeren een kapitaal aan ervaringen, troeven en een netwerk te bieden waarmee ze hun persoonlijk traject kunnen voortzetten.

  • Bijdragen tot de ontwikkeling van vereniginen en de versterking van het 'samen leven' (sociale cohesie).

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 06/07/2021