Opvang en begeleiding van kinderen in moeilijke familiesituaties

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van SOS Kinderdorpen

Wereldwijd groeien 220 miljoen kinderen op zonder de liefdevolle zorg die ze nodig hebben. SOS Kinderdorpen zet zich in opdat deze kinderen kunnen opgroeien in een familie waar zij zich geliefd, gerespecteerd en veilig voelen. Dat doen we in België en 135 andere landen.  

Wat doet SOS Kinderdorpen?

 

 • Kwetsbare families heropbouwen: Als kinderen hun familie dreigen te verliezen, gaan we die familie versterken. Zodat ze op lange termijn zelf voor hun kinderen kunnen blijven zorgen.
 • Nieuwe families bouwen:  Als er geen familie meer is, dan bouwen we een nieuwe. Dat kan in alle maten en vormen: een SOS familie in een kinderdorp, een professionele zorgouder, een kleine groep met vaste begeleiders...
 • Bouwen aan de zelfredzaamheid van jongvolwassenen: We helpen jongvolwassenen op weg tot ze sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan.
 • Bouwen aan de jeugdzorg van morgen: Wij willen samen met de jeugdzorg bouwen aan de best mogelijke opvang en begeleiding van kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Zodat zij op een dag allemaal een plek vinden waar ze zich veilig, geliefd en gerespecteerd voelen.
 • Bouwen aan de rechten van kinderen: We tillen de stem van kinderen en jongeren naar een hoger niveau en werken samen met lokale, nationale en internationale autoriteiten om de rechten van kinderen te promoten en de uitvoering ervan in de praktijk om te zetten. Met het internationale verdrag van de rechten van het kind en de VN-Richtlijnen Alternatieve Zorg voor Kinderen als basis.
 • Veerkracht opbouwen in tijden van nood: Dankzij onze sterke lokale aanwezigheid in 136 landen kunnen we snel en efficiënt mee noodhulp organiseren bij natuurrampen of  oorlog. Onze focus ligt daarbij op de veerkracht van de meest kwetsbare kinderen en families.

 

 

Hoe kan jij SOS Kinderdorpen helpen?

Financiële steun

Om een familie te kunnen bouwen voor elk kind, zoekt SOS Kinderdorpen doorlopend financiële steun voor al haar projecten: https://www.sos-kinderdorpen.be/projecten.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • hulp bij evenementen en campagnes
 • animatie, informatie, sensibilsering
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • vertalingen: NL-FR/EN-FR/EN-NL
 • vervoer

Vrijwilligers in het buitenland

Een job, een stage of vrijwilligerswerk in het buitenland is bij SOS Kinderdorpen doorgaans niet mogelijk. Om de eenvoudige reden dat al onze projecten in het buitenland gerund worden door lokale mensen. Zij kennen het best het terrein en zijn vertrouwd met de mensen en de situatie ter plaatse. SOS Kinderdorpen biedt zo werk aan mensen uit de regio en versterkt de lokale gemeenschappen.  

Materiaal

 • computer- en kantoormateriaal
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • gereedschap
 • producten voor kinderverzorging
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubels
 • kleding en huishoudlinnen

 

Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/06/2021