Opvang en begeleiding van kinderen die er alleen voor staan of wiens familie niet meer voor hen kan zorgen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van SOS Kinderdorpen

Een familie is de beste plaats voor een kind om op te groeien. Toch zijn er 40 miljoen kinderen in de wereld die er helemaal alleen voor staan. Voor die kinderen wil SOS Kinderdorpen er zijn. SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie, opgericht in 1949 en actief in 133 landen, die zich al meer dan 60 jaar inzet voor het welzijn van kinderen die hun ouders hebben verloren of die dreigen deze in de nabije toekomst te verliezen. SOS Kinderdorpen werkt onafhankelijk en is zowel politiek als religieus neutraal.

Wat doet SOS Kinderdorpen?

 • De SOS Kinderdorpen: kinderen die er alleen voor staan, vinden een nieuwe thuis in een kinderdorp bij een SOS familie. Zo'n kinderdorp is het beste te vergelijken vergelijken met een sociale wijk in belgië. Elk kinderdorp bestaat meestal uit een tiental familiehuizen. In elk huis zorgt een SOS moeder voor 5 tot 10 kinderen. Biologische broers en zussen wonen samen in hetzelfde gezin. De kinderen gaan allemaal naar school in de buurt. Het kinderdorp maakt integraal deel uit van zijn omgeving en vaak start SOS van daaruit ook andere projecten die de hele gemeenschap ten goede komen.
 • De SOS Familieversterkende programma's: soms hebben kinderen wel nog familie maar raakt die familie (al dan niet tijdelijk) in de problemen. SOS wil de kinderen, die vaak het eerste slachtoffer zijn, bij hun familie houden door steun te bieden op vlakken waar die families nog weerbaar kunnen zijn.
 • De SOS Scholen: kwaliteitsvol onderwijs helpt kinderen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om later een beroep uit te oefenen en actief deel te nemen aan het leven in de gemeenschap. SOS probeert ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeenschap waarin SOS werkt naar school (kleuter, lager en middelbaar) kunnen gaan, en daarna eventueel ook nog een voortgezette opleiding of een hogere studie kunnen volgen.
 • SOS Medische Centra: toegang tot medische basiszorgen is essentieel, zeker voor kwetsbare kinderen. SOS zorgt ervoor dat iedereen uit de kinderdorpen naar de dokter kan als hij of zij ziek is. Verder helpt SOS ook de kwetsbare families uit onze familieversterkende programma's om toegang te krijgen tot gezondheidszorgen, bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij een lokale ziekenkas. Zo kunnen ook zij verzorgd worden wanneer het nodig is.
 • Noodhulpprogramma's: noodhulp verlenen is niet de eerste prioriteit van SOS. Maar dankzij een sterke lokale aanwezigheid (in 133 landen) kan SOS snel en efficiënt noodhulp mee organiseren, vaak in samenwerking met andere hulporganisaties. In noodsituaties focust SOS op het opvangen van en zorgen voor kinderen. Ook hier zijn het de lokale mensen die de noodhulp coördineren. De fondsen voor de noodhulpacties worden meestal ingezameld door de SOS organisaties uit Europa en Noord-Amerika.

 

Voorbeelden van projecten

In België

 • SOS Kinderdorp Chantevent: het SOS kinderdorp Chantevent vangt op lange termijn een 40-tal kinderen in problematische opvoedingssituaties op in een kleinschalige en familiale omgeving. Er zijn zo'n 7 'SOS-gezinnen', elk met een SOS-moeder aan het hoofd, die totaal aan een 43-tal kinderen en nieuwe thuis bieden.
 • SOS Jongerenhuis 'l'Olivier' (Hollogne): na hun 18e kunnen jongeren (voor wie nog extra begeleiding nodig is) terecht in l'Olivier. 4 jongeren wonen er elk in een studio, en worden begeleid door een opvoeder die hen helpt met het uitbouwen van een toekomstproject en met de praktische kant van het leven (administratie, sociale wetgeving...)
 • Het Simbahuis (Liedekerke):biedt tijdelijke opvang aan kinderen in een moeilijke gezinssituatie. De kinderen kunnen er op adem komen en worden individueel en  samen met hun ouders begeleid. Samen wordt er naar oplossingen gezocht om de situatie positief te veranderen en de relaties binnen het gezin duurzaam te herstellen.  Zodat het gezin zo snel mogelijk weer samen verder kan.
 • Opvanghuis Hejmo (Kraainem): door de vluchtelingencrisis kwamen in 2015 meer dan 5.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in België toe. Daarom startte SOS Kinderdorpen het kleinschalige, familiale opvanghuis ‘Hejmo’. Negen kinderen en jongeren tussen acht en achttien jaar vinden er een warme thuis in een kleine leefgroep. Met voldoende aandacht voor ieder kind en kleurrijke gepersonaliseerde woon- en slaapruimtes. Zodat de kinderen zich écht thuis kunnen voelen.

In het buitenland

 • In Kinshasa, DR Congo: SOS Kinderdorp, medisch centrum, scholen (kleuterschool en primaire school) en familieversterkend programma
 • In Bukavu, DR Congo: SOS Familieversterkend programma
 • In Kara, Togo: SOS Moeder- en Kind Hospitaal en medical supply chain
 • In Dapaong, Togo: SOS Familieversterkend programma
 • In Gitega, Burundi: SOS Medisch centrum en Familieversterkend programma
 • In Agadir, Marokko: SOS Kinderdorp
 • In Kigali, Rwanda: SOS Technische school
 • In Fatick, Senegal: SOS Familieversterkend programma
 • In Bissau, Guinee-Bissau: SOS Technische school
 • In Hyderabad, India: SOS Kinderdorp
 • In Poã, Brazilië: sportief microproject
 • In Les Cayes, Haïti: lagere school
 • In Syrië, Tartous: twee SOS Kinderdorpen

Hoe kan jij SOS Kinderdorpen helpen?

Financiële steun

SOS is voor alle projecten continu op zoek naar financiële middelen. Meer informatie over de projecten vind je op http://www.sos-kinderdorpen.be/projecten.

Dringende financiële steun is nodig voor

 • het Simbahuis: dat wordt voor een groot deel gefinancierd met private fondsen.
 • het SOS Kinderdorp Chantevent:  wordt gefinancierd uit middelen afkomstig via fondsenwerving.
 • de projecten in DR Congo en het familieversterkend programma in Dapaong (Togo), gezien ook deze niet ondersteund worden dmv publieke fondsen.

Vrijwilligers in België

 • administratie/secretariaat
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilsering
 • karweitjes, onderhoud
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • vertalingen: NL-FR/EN-FR/EN-NL
 • vervoer/mobilitieit van personen in nood
 • andere: een vrijwillige kok voor het Simbahuis

Vrijwilligers in het buitenland

SOS werkt niet met vrijwilligers in het buitenland, aangezien alle projecten er door lokale mensen gerund worden. In uitzonderlijke gevallen is vrijwilligerswerk in het buitenland wel mogelijk. Als het voor een langere periode (minimum 3 maanden) is en indien de kandidaat door zijn/haar opleiding een specifieke meerwaarde kan betekenen voor een bepaald project. Voor meer info contacteer Marie op 02-538.57.38 of via marie.wuestenberghs@sos-kinderdorpen.be

Materiaal

 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • kinderverzorging
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • kledij/huishoudlinnen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 21/10/2019