Sociale projecten voor een duurzame herintegratie van kwetsbare personen in België.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2011

De missie van Spullenhulp

De vzw Spullenhulp zamelt sinds 1937 tweehandsspullen in die ze vervolgens sorteert en verkoopt. Dankzij deze activiteiten kan de vzw 12 sociale projecten financieren, met als doelstelling de herintegratie van kwetsbare personen in België.

Wat doet Spullenhulp?

Maaltijden

De vzw bereidt dagelijks 300 maatijden in het sociaal restaurant en 100 extra maaltijden tijdens de winter  (Provooststraat 30-32, 1050 Brussel). Maandelijks bezoeken zo'n 400 personen het sociaal café  (Overwinningsstraat 96, 1060 Brussel)

Huisvesting

Jaarlijks brengt de vzw 300 personen onder in één van de onthaaltehuizen van de vzw:

 • Onthaaltehuis voor volwassenen : Provooststraat 30-32, 1050 Brussel
 • Onthaaltehuis voor 18 - 24 -jarigen : Koningslaan 190, 1190 Brussel
 • Semi-autonome tehuizen :      
  • Maliestraat, 1050 Brussel
  • Nothombstraat, 1040 Brussel
  • Jachtlaan, 1040 Brussel

22 sociale woningen van de vzw faciliteren de overstap van een onthaaltehuis naar een privéwoning. Deze woningen (in Brussel) worden beheerd door sociale verhuurkantoren.

'Un toit à soi' (Overwinningsstraat 96, 1060 Brussel): aan-huis-begeleiding voor 125 personen door maatschappelijk assistenten van de vzw.

Tewerkstelling

 • Jaarlijks krijgen 700 personen een beroep aangeleerd door de inzamelings-, sorteer- en verkoopsactiviteiten van de vzw in de sorteercentra (Zuenstraat 69, 1070 Brussel) en de 29 boetieks van de vzw, verspreid over heel Brussel.  
 • 30 stagiaires volgen jaarlijks een opleiding elektromechanica
 • Jaarlijks worden  230 personene begeleid in de opleidings- en tewerkstellingsruimte van de vzw.

Sociale begeleiding

 • Juridische, financiële en/of materiële hulp voor 35 gezinnen per jaar via CASAF (Overwinningsstraat 96, 1060 Brussel en Rue Paul-Joseph Carpay 26, 4000 Luik)
 • Maandelijks organiseert de vzw 15 culturele en sportieve activiteiten

Gezondheid

 • 300 personen genieten jaarlijks een medische opvolging (Povooststraat 30-32, 1050 Brussel)
 • 300 personen worden jaarlijks gevolgd door de psychiater van de vzw voor verslavingsproblematieken (Amerikaanse straat 103, 1050 Brussel)

 Ontdek de werking van deze organisatie in beeld

Hoe kan jij Spullenhulp helpen?

Financiële steun voor

 • huisvesting
  • huisvesting voor volwassen daklozen - 250 personen per jaar. Budget = 1.133.190 €
  • huisvesting voor jonge daklozen - 50 personen per jaar. Budget = 526.077 €
  • aan-huis-begeleiding - 125 personen per jaar. Budget = 174.255 €
 • tewerkstelling
  • socioprofessionele herintegratie – 700 personen per jaar. Nodig = 169.104 €
 • gezondheid
  • psychiatrische opvolging – 300 personen per jaar. Nodigs = 127.000 €

Vrijwilligers in België

 • sorteren/inzamelen/verkopen van goederen
 • call center
 • boekhouding
 • fondsenwerving
 • vertaling uit het Frans naar het Nederlands
 • webmastering en sociale media
 • fotografie

Materiaal

 • niet-bederfelijke voedingswaren

 • meubilair/elektro huishoudtoestellen
 • kledij/huislinnen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/08/2020