Samen met mensen uit kansarmoede op pad om hen een volwaardige plek in de samenleving te bieden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Riddersstraat 147
3000
Leuven
016/23 80 19

De missie van 't Lampeke

Buurtwerk 't Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting.

 

Wat doet 't Lampeke?

Een greep uit de vele diverse activiteiten van 't Lampeke. Meer info is terug te vinden op de website van de organisatie.

 

 • ’t Lampeke zet heel erg in op duurzame mobiliteit. Hiervoor kocht de organisatie een fietsenpark aan en eenfietstaximet dank aan de Nationale Loterij. Met de fietstaxi vervoert  ‘t Lampeke mensen die minder mobiel zijn. Vrijwilligers gaven het project mee vorm en fietsen ook zelf. Zij halen met de fietstaxi ook voedseloverschotten bij lokale winkels op. https://vimeo.com/257483017
 • Leesbevordering is een tweede belangrijk thema. In een eigen lokale bib kunnen Nederlandstalige en ook meertalige boeken uitgeleend worden. ‘Rugzak’ en ‘Leesmaatjes’ zijn projecten rond ‘lezen in de zomer is leuk’ die vorm kregen in een boek (te bestellen op info@lampeke.be) en via de website www.lezenisleuk.be Een leesgroep voor anderstalige ouders start binnenkort.
 • Huisvesting: de meeste mensen in de buurtwerking van ‘t Lampeke hebben een heel laag inkomen. Daartegenover staat dat de mensen die de pech hebben om geen sociale woning te hebben een afschuwelijk hoge huurprijs moeten betalen. Daarom gaat de organisatie in gesprek met particuliere huiseigenaars die hier mee een antwoord op willen geven. Een korte docu met begeleidende tekst toont de wooncrisis door kinderogen https://sociaal.net/opinie/wooncrisis-door-ogen-kinderen/

 

Hoe kan jij 't Lampeke helpen?

Financiële steun

 • Verbouwing van een gedeelte van de kinderwerking op een ecologische manier. De werken startten in het najaar van 2018. Geplande budget is 350.000€
 • Het buurthuis krijgt een grotere woonst ter beschikking binnen enkele jaren. Voor de verhuis is ook hier een grondige renovatie nodig. Een budget van 500.000€ is opgesteld. De werken zouden moeten starten in 2020.
 • De dagopvang voor baby’s en peuters krijgt te weinig subsidies om aan alle noden te voldoen. De mensen waarmee ’t Lampeke werkt hebben immers grotere noden dan de gemiddelde ouder. Daarom zet ‘t Lampeke extra personeel in die met eigen middelen betaald worden. Dit kost 15.000€ op jaarbasis.
 • Het project rond duurzaamheid De Groene Ridder heeft de afgelopen jaren financiële steun gekregen van de Nationale Loterij. Deze financiering is nu afgelopen. ‘t Lampeke zoekt structurele financiële ondersteuning om dit mooie project verder te zetten. De focus ligt op mobiliteit en natuurbeleving
 • Verschillende cultuurprojecten: percussie, circus en een intergenerationeel koor.

Vrijwilligers in België

 • hulp bij evenementen en campagnes: ’t Lampeke heeft graag een pool van mensen om beroep op te doen bij feesten of evenementen
 • karweitjes, onderhoud: mensen die kunnen helpen met het onderhoud van het fietsenpark en de volkstuin
 • fondsenwerving: extra ondersteuning is hierin altijd welkom
 • schoolbegeleiding: vrijwilligers voor de huiswerkklas voor lagereschoolkinderen
 • webmastering en ICT: iemand met echte ervaring en expertise betreffende ICT
 • andere: vrijwilligers die mee in dialoog gaan over huisvestingsproblematiek

Materiaal

 • niet-bederfelijke eetwaren
 • knutselmateriaal
 • gereedschap
 • producten voor kinderverzorging
 • didactisch-en schoolmateriaal
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • medisch materiaal
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 20/09/2019