Ondersteun deze organisatie die kansen creëert voor bijna 600 arme kinderen in Comalapa - Guatemala via onderwijs en studiebeurzen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2019

Kastanjeweg 33
3140
Keerbergen
0032 (0) 496 03 13 33

De missie van 't Mayakind van Nu

Bij 't Mayakind van Nu geloven ze dat elk kind geboren is om er iets moois van te maken. Het moet wel de kansen daartoe krijgen. ’t Mayakind van Nu creëert die kansen voor bijna 600 arme kinderen in Comalapa - Guatemala via onderwijs en studiebeurzen.

 

tMayakind van nu op donorinfo.beWat doet 't Mayakind van Nu in België?

Via ondersteuning en onderwijs aan meer dan 500 arme kinderen wil ’t Mayakind van Nu kinderen uit de spiraal van armoede halen en een toekomst geven. De organisatie zorgt ervoor dat arme kinderen evenveel kansen krijgen als meer begoede kinderen in Guatemala.

De hulp van ’t Mayakind van Nu is opgesplitst in vier verschillende werkingen:

 • LICEO NUEVO HORIZONTE: een school waar leerlingen van kleuterklas tot derde middelbaar genieten van onderwijs. Er is een computerklas, een keuken, een bibliotheek, overdekte sportinfrastructuur… Via peetouderschap wordt de dagelijkse werking gefinancierd.
 • ASISTENCIA MÉDICA: Indien nodig krijgen de leerlingen ook ondersteuning op medisch gebied. ’t Mayakind van Nu helpt door medische behandelingen volledig of gedeeltelijk te betalen voor leerlingen van de school.
 • ASISTENCIA SÓCIAL: De leefomstandigheden van de leerlingen zijn erg verschillend. Dit fonds ondersteunt de allerarmsten. 't Mayakind van Nu streeft ernaar dat elke leerling in goede omstandigheden kan studeren en dat de leerlingen fier naar school kunnen.
 • FONDO CARRERA: Leerlingen die met succes hun derde middelbaar volbracht hebben in hun school kunnen via een beurs verder studeren in betalende onderwijsinstellingen. Op die manier zorgt 't Mayakind van Nu ervoor dat deze leerlingen een studierichting kunnen kiezen die past bij hun talent en dromen, zonder rekening te moeten houden met financiële beperkingen.

 

Hoe kan jij 't Mayakind van Nu helpen?

Financiële steun 

 • peetouderschappen voor de studiekosten van een leerling in hun eigen school: 240€ /jaar
 • peetouderschappen voor de studiekosten van een student met een beurs in externe onderwijsinstelling: 420 € /jaar

Vrijwilligers in België

 • Fondsenwerving
 • Webmastering en ICT
 • Vertalingen
 • Jurist

Vrijwilligers in het buitenland

 • Schoolbegeleiding
 • Workshops en opleiding

 Materiaal

 • Didactisch- en schoolmateriaal

 

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/06/2021