Onthaal en opvang van jongeren (0 tot 18 jaar) in een problematische opvoedingssitautie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

Emile Zolalaan 50
1030
Brussel
02/524 41 26

De missie van 't Pasrel

’t Pasrel probeert samen met de minderjarige en zijn gezin te zoeken hoe er een 'overgang' kan worden gerealiseerd, een weg van problematische leefsituatie naar een situatie waarin de onderlinge relaties door de betrokkenen als meer bevredigend worden ervaren.

Wat doet 't Pasrel?

Om in de opvang te kunnen voorzien, beschikt 't Pasrel over drie huizen. Het eerste bevindt zich in Schaarbeek (Emile Zolalaan 50), het tweede ligt in Vilvoorde (Schaarbeeklei 130), en het derde in Halle (Lenniksesteenweg 619 te 1500 Halle).

De begeleiding gebeurt op basis van gesprekken met de jongeren, met de ouders en met beide partijen samen. Deze gesprekken vinden op regelmatige tijdstippen plaats:  tijdens een eerste fase wordt er gezocht naar de aard en de oorzaak van de problemen. Een eerste evaluatie na een maand moet vaststellen in hoeverre de begeleiders en de betrokkenen al een zicht hebben op de probleemsituatie. Daarna probeert 't Pasrel een voorstel voor een oplossing uit te werken. Op de eindevaluatie wordt de geboden hulpverlening bekeken en beslist welke verdere stappen er nu moeten worden ondernomen. Alles gebeurt in samenspraak met de jongere en zijn ouders.

Hoe kan jij 't Pasrel helpen?

Financiële steun

  • 't Pasrel ontvangt subsidies voor haar werking van het Ministerie van Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap. Deze volstaan echter niet om alle werkingskosten te dekken, zodat de organisatie afhankelijk blijft van giften.

Materiaal

  • informatica/burotica
  • speelgoed/knutselmateriaal
  • werkgereedschap
  • kinderverzorgingsmateriaal
  • didactisch- en schoolmateriaal
  • meubilair/elektro-huishoudtoetstellen
  • hygiëne- en onderhoudsprodukten
  • kledij/huishoudlinnen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020