Opzetten van ontwikkelingsprojecten rond geestelijke gezondheidszorg in Benin en Senegal.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Sociale missie

Steun voor de meest kwetsbare personen, vooral jongeren in precaire situaties en kinderen die op straat leven en in gevaar verkeren. De vzw hanteert een psychosociale aanpak en een begeleiding die gebaseerd is op de individuele talenten van de jongere of het kind.

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 23/10/2018