Ondersteuning, in peterschap, van ontwikkelingsprojecten opgestart door Ethiopiërs

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2007

78, Thiriartstraat
4000
Liège
+32 (0) 42 541 233

Sociale missie

Tesfay steunt ontwikkelingsprojecten van Ethiopiërs, door middel van partnerschappen en wil bilaterale uitwisselingen aanmoedigen. De projecten die de vzw steunt, worden door lokale projectontwikkelaars beheerd, met het oog op een lange-termijnverankering. De projecten willen het zelfbeeld en het vermogen van de bevolking om het lot in eigen handen te nemen bevorderen, ongelijkheden wegwerken, sociale bewegingen versterken en deelname aan de democratie bevorderen. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/06/2021