Hulp aan gezinnen met opvoedingsproblemen en toekomstkansen bieden aan jongeren

Bergensesteenweg 534
1070
Anderlecht
+32 02/521 07 68

De missie van Tonuso

Tonuso vzw heeft tot doel een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod te bieden op vlak van ondersteuning, hulp, opvang, begeleiding, therapie of training van gezinnen en hun kinderen binnen de regio Brussel en Halle-Vilvoorde

Wat doet Tonuso?

Tonuso vzw stemt haar aanbod af op maat van haar cliënten, door middel van projecten en het Centrum voor Jeugdhulp.

Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg. Zij is door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn erkend voor de begeleiding van 163 kinderen van 0 tot 18 jaar (soms ook na 18 jaar op eigen verzoek van de jongere), hun gezin en hun context:

 • 48 jongeren in permanent verblijf, zonder 'thuis'
 • 30 jongeren in dagbegeleiding, voor-en naschoolse opvang plus avondmaaltijd
 • 85 kinderen in ambulante begeleiding 

Het centrum bestaat uit drie afdelingen, verspreid over Brussel en Halle-Vilvoorde: 'De Kom-aid’ in Anderlecht, 'De Plan-aid’ in Jette en 'De Magn-aid’ in Asse. Prioritair werken de drie afdelingen met gezinnen en hun kinderen die verwezen worden vanuit de Intersectorale toegangspoort Integrale Jeugdhulp Brussel en Vlaams-Brabant of de Jeugdrechtbank Brussel. Sinds 2015 zijn de contextmodules rechtstreeks toegankelijk (vrijwillig traject):

 • contextbegeleiding
 • contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 
 • dagbegeleiding in groep 
 • verblijf 

Hoe kan jij Tonuso helpen?

Financiële steun 

 • Tonuso vzw heeft financiële steun nodig voor de noodzakelijke onderhoudswerken in de verschillende gebouwen.  Doorheen de jaren heeft de vzw steeds getracht om de gebouwen in een zo goed mogelijke staat te houden, maar er zijn grote werken nodig.
 • De vzw is op zoek naar middelen voor de aankoop van een Trampoline.
 • Tonuso organiseert een jaarlijks Sinterklaasfeest voor alle kinderen (+ broers/zussen) die bij hen begeleid worden. Tijdens het feest kunnen kinderen worshops volgen, pannenkoeken eten, bezoek aan Sinterklaas. Om dit te bekostigen zijn is de vzw nog op zoek naar middelen.

Vrijwilligers in België

 • karweitjes, onderhoud
 • fondsenwervingsactiviteiten 
 • begeleiding en ondersteuning van jongeren (huiswerk, examenblok,...)

Materiaal 

 • niet-bederfelijke eetwaren
 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/06/2020