Toontje wil de roep van mensen in armoede voor een beter en menswaardiger leven versterken.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Louis Van Houttestraat 62
9050
Gentbrugge
(+32) 09/232.00.76

De missie van Toontje vzw

Toontje vzw richt zich in de regio Gentbrugge-Ledeberg tot de kansarme mensen met de laagste (vervangings-)inkomens en beschikbare leefgelden. Met ‘Toon je’ als motto werkt een  groep vrijwilligers mee aan kansarmoedebestrijding in de stad Gent.

Wat doet Toontje vzw?

Mensen kunnen bij Toontje vzw terecht voor

 • de aanschaf van goedkope en degelijke tweedehandskledij
 • een gastvrij onthaal met koffie,
 • sociale begeleiding, een steuntje in de rug, aanvullende informatie rond maatschappelijke rechten en toeleiding naar professionele diensten en netwerken in de buurt,
 • materiële ondersteuning in acute crisissituaties of bij langerdurende tekortperiodes,
 • toeleiding naar initiatieven voor lichaamszorg, cultuur en vrije tijd,
 • kansen tot inspraak, ontplooiing en toeleiding tot emancipatorische werkingen.
 • projectwerkingen Happen en Klappen, Kransen en Kralen , Cultuur en vrije tijd, mee gedragen door mensen in armoede.

Toontje biedt ook vorming aan vrijwilligers en signaleert armoedeproblemen binnen de Gentse overlegraden, de Gentse Kraskoepel, en de Oost-Vlaamse koepel Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen.

Toontje vzw werd in 2017 25 jaar.

Zo maakt Toontje vzw het verschil

In 2018 hebben 616 hulpvragers (211 alleenstaanden en 405 gezinnen) ondersteuning ontvangen. In totaal gaat het om 1727 personen, de gezinsleden meegerekend. Per week meldden zich in 2018 gemiddeld 176 hulpvragers aan die ondersteuning vroegen voor 244 volwassenen en 234 kinderen.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun

 • Toontje vzw is op zoek naar financiële middelen om haar werking, basishulpverlening (fondsen gezondheid,  kinderarmoede, hulp bij maatschappelijke verplichtingen, hygiëne en pampers) en de kosten van de gebouwen te betalen.
 • Concreet wordt in 2019

  1.  de infrastructuur in de voedselruimte uitgebreid en vernieuwd: enerzijds om mensen beter hun keuze te laten maken in de aangeboden voeding, anderzijds voor meer efficiënte werking en stockeerruimte. Tevens aanpassing aan de voorschriften voedselveiligheid.
  2. breiden we onze fondsen uit: het fonds gezondheid om de alleenstaanden meer te ondersteunen in hun medische kosten. Met het fonds onderwijs om de gezinnen te helpen bij het kansen geven aan hun kinderen voornamelijk door tussen te komen in schoolfacturen (sportdag, bosklas, verplichte uitrusting Technisch onderwijs..). In 2018: 364 gezinnen met hierbij in het bijzonder 164 kwetsbare éénoudergezinnen.Vooral de kosten in het secundair onderwijs nemen toe.

Materiaal

 • Tweedehandskledij in uitstekende staat voor de tweedehandswinkel van Toontje vzw
 • producten voor kinderverzorging
 • didactisch en schoolmateriaal
 • hygiëne- en onderhoudsproducten
 • materiaal voor verpakking en transport

 

Vrijwilligers  

 • we hebben momenteel voldoende vrijwilligers waaronder veel mensen uit de doelgroep

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 23/08/2020