Begeleiding van mensen die in de problemen komen door agressie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Kortrijksesteenweg 391
9000
Gent
0477/60 54 09

De missie van Touché

Touché wil de samenleving inspireren om constructief om te gaan met agressie en begeleidt mensen die in moeilijkheden komen door agressie. Touché leert hen om hun agressie te (h)erkennen, controleren en kanaliseren en de kracht die ermee gepaard gaat, positief in te zetten.

 

Wat doet Touché?

Touché begeleidt mensen die door agressie in moeilijkheden komen en helpt hen omgaan met hun negatieve gevoelens zodat ze niet verder in de problemen geraken. Tijdens een individueel therapeutisch traject leren ze hun eigen agressie herkennen en controleren om vervolgens de kracht en energie die hun agressie met zich meebrengt om te zetten in iets constructiefs.

  • Therapeutische programma’s

Touché biedt individuele en groepsbegeleidingen voor wie in moeilijkheden komt door agressie, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Alle therapeutische trajecten zijn erop gericht om mensen te leren hun eigen agressie te (h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk ook de kracht ervan constructief in te zetten.

  • Sensibilisering, preventie en herstel

Om te werken aan re-integratie, zijn er minimaal twee partijen nodig. Activiteiten die de maatschappelijke attitude beïnvloeden, vormen  een belangrijke pijler van Touché vzw: artistieke en sportieve evenementen, media-acties, supervisie voor professionals in de sociale sector, vormingen voor jongeren met ervaringsdeskundige ex-gedetineerden.

  • Hervorming van detentie – De Huizen

Er moet anders worden omgegaan met straffen en en er moet gestreefd worden naar een detentie die gericht is op re-integratie. Dat kan kleinschalig, nabij en gedifferentieerd. Detentiehuizen mét begeleiding, op maat, oplossings- en toekomstgericht.

Begunstigden dragen bij in de kosten volgens de eigen mogelijkheden maar gezien de doelgroep het vaak niet breed heeft, zijn deze bijdrages niet toereikend.

  • BLINK(!)

Touché wil haar werking uitbreiden naar jongeren. In 2017 start de vzw met het project BLINK(!). Steeds meer jongeren kampen immers met psychische problemen en bij sommigen onder hen durft agressie de bovenhand nemen wanneer ze zich geen blijf meer weten met hun gevoelens. Daarom wil Touché een individueel begeleidings- of therapeutisch aanbod opstarten op maat van jongeren. Touché kiest voor een flexibele, laagdrempelige en preventieve aanpak met een oplossingsgerichte focus. 

 

Hoe kan je Touché helpen?

Financiële steun

  • Ondersteuning voor het jongerenproject B(l)ink: met 15.000 euro kan Touché 12 jongeren één jaar lang begeleiden. 

Materiaal

  • informatica/burotica: computers, laptops ten behoeve van de doelgroep

Vrijwilligers in België

  • ICT : Touché vzw zoekt een vrijwilliger die kan helpen met alle IT-besognes.
  • Administratie en secretariaat: Touché zoekt een persoon met administratieve kwaliteiten die de administratie van de fiscale attesten op zich wil nemen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 02/09/2020