Mensen uit de bedrijfswereld en minderbedeelden in België dichter bij elkaar brengen

Adèlelaan 1
1310
Terhulpen
02/655 49 33

De missie van United Fund for Belgium

United Fund for Belgium (UFB) werd opgericht op initiatief van Belgische en internationale zakenlui.  De organisatie wil de in België gevestigde internationale bedrijven helpen bij het uitwerken van hun sociaal mecenaat en op een eerlijke en efficiënte manier de giften en fondsen toekennen aan non-profit organisaties.
United Fund for Belgium verzamelt de giften en voert een strenge selectie door van de projecten die steun krijgen. Op deze manier hebben de schenkers de zekerheid dat de fondsen een goede bestemming krijgen.

Wat doet United Fund for Belgium?

 • Jaarlijks steunt de vzw een tachtigtal projecten over heel België. De selectie gebeurt door een Toewijzingscomité van vrijwilligers (per provincie georganiseerd), dat ook ter plaatse bezoeken aan de projecten brengt. De nadruk ligt vooral op kleine tot middelgrote projecten  die voor de gesteunde vzw een verschil betekenen en rechtstreeks de begunstigden ten goede komen.
 • UFB ondersteunt organisaties die zich inzetten voor een humanitair of sociaal doel, rond deze vier pijlers:
  • verbeteren van rond de levenskwaliteit van mensen met een handicap
  • strijd tegen de armoede
  • maatschappelijke integratie en opleiding
  • kinderwelzijn
 • UFB  geeft eveneens advies aan bedrijven om projecten te kiezen waarmee ze zich kunnen associëren door deze b.v. via UFB te financieren en /of door hun werknemers actief bij het gekozen project te betrekken.
 • UFB is volledig onafhankelijk en gebruikt de middelen die zij inzamelt uitsluitend voor de financiering van projecten. De algemene werkingskosten van de vzw worden gefinancierd door de opbrengsten van een donatiefonds (Martin Kallenfonds)

 

Hoe kan jij United Fund for Belgium helpen?

Vrijwilligers in België

 • Fondsenwerving: kennis van de bedrijfswereld vereist
 • Vertalingen (FR-NL)
 • Logistiek: voor de organisatie van evenementen
 • Bezoeken op het terrein aan de organisaties: maandelijkse bezoeken aan de organisaties die een aanvraag voor een project indienden, verslag uitbrengen aan het Toewijzingscomité
 • Communicatie: website, aanmaken en opvolgen van een facebookpagina,…
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 27/08/2020