Residentiële opvang van korte duur voor ernstig zieke kinderen, respijtzorg

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2013

Sociale missie

Opvang voor ernstig chronisch zieke kinderen waarvan de ziekte een grote impact heeft op het gezinsleven en ook medische zorg vereist.

Wat doet Villa indigo?

Villa Indigo vzw heeft een multidisciplinair team ter beschikking, bestaande uit verpleegsters, kinderverzorgsters, opvoedsters, een kinderarts, een psycholoog en een zorgcoördinator. Samen zorgen zij voor de medische opvolging van het kind, terwijl er ook aan zijn/haar welzijn wordt gedacht. De verblijven worden betaald door de mutualiteit, enkel het remgeld is ten laste van de ouders. De vzw kan tot 10 kinderen van 0 tot 18 jaar  in individuele kamers onthalen.  Per jaar kunnen de kinderen en hun gezin maximaal 32 dagen terecht bij Villa Indigo, gespreid al naargelang de behoefte van het gezin.

Behalve medische opvang, biedt Villa Indigo ook aangepaste activiteiten, relaxmomenten en uitstapjes (daje aan zee, Sealife, Pairi Daiza, bioscoop) aan voor de kinderen. De vzw doet ook een beroep op externen voor tal van activiteiten zoals massagetherapie, hydrotherapie, muziektherapie, maar ook artiesten en vertellers. L'asbl fait venir des intervenants extérieurs à la Villa Indigo pour des activités diverses telles que la massothérapie, l’hydrothérapie, musicothérapie mais également des artistes et des conteurs.

Hoe kan jij helpen?

Financiële steun voor:

 • de massagetherapie : +/- 7000 €/jaar

 • de muziektherapie: +/- 2500 €/jaar

 • Le pont des arts : 10 x par an = 15 000 €/an

 • restauratie van de toegangspoort: 5000 €

 • restuaratieprojecten gespreid over 5 jaar

Vrijwilligers in België:

 • onthaal, begeleiding, luisterend oor: tijd met de kinderen doorbrengen, spelactiviteiten, verhalen vertellen,  helpen met het eten,…..

 • administratie/secretariaat

 • logistiek (campagnes,  evenementen)

 • animatie, informatie, sensibilisering

 • karweitjes, onderhoud

 • fondsenwerving

Materiaal:

 • niet-bederfelijke eetwaren

 • informatica/burotica

 • speelgoed, spelletjes

 • werkgereedschap

 • kinderverzorgingsmateriaal

 • didactisch materiaal: schoolgerief

 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen

 • hygiëne- en onderhoudsprodukten

 • kledij/huislinnen

Update 2018

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/07/2019