Respijt-en ontspanningsverblijf voor gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

De missie van Villa Rozerood

Villa Rozerood biedt gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren een respijt- en ontspanningsverblijf aan, met zorg op maat, om hen op adem te laten komen en hun batterijen op te laden.

Wat doet Villa Rozerood?

Villa Rozerood is een respijthuis waar gezinnen met ernstig zieke en zorgbehoevende kinderen tot rust kunnen komen in een warme en huiselijke omgeving. Men kan er even de zorg(en) opzij zetten, overdragen en/of delen. Villa Rozerood wil een omgeving zijn waar gezinnen een aangepaste infrastructuur én een geïndividualiseerde zorgondersteuning vinden, zowel voor hun zieke als gezonde kind(eren) als voor zichzelf. En Villa Rozerood is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of socio-culturele achtergrond. Villa Rozerood biedt 7 dagen op 7 de klok rond kwalitatieve en professionele zorg op maat:
De zorgkinderen krijgen er alle aandacht en ondersteuning die ze wensen of nodig hebben, samen met broers, zussen, ouders en of grootouders. Samen kunnen ze in Villa Rozerood terecht om er te genieten van een heerlijke vakantie in een gezellige, veilige en kindvriendelijk ingerichte thuisomgeving ver weg van de ziekenhuissfeer. Elke dag opnieuw zorg dragen voor een ernstig ziek kind is voor het gezin en haar naaste omgeving zowel fysiek als mentaal niet te onderschatten. Daarom kan men tijdens een verblijf ervoor kiezen om psychologisch ondersteund te worden. Samen met haar vrijwilligers biedt Villa Rozerood een gevarieerd animatieprogramma.

Jaarlijks ontvangt Villa Rozerood zo'n 5.000 kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders en mantelzorgers.

Hoe kan jij Villa Rozerood helpen?

Financiële steun

Villa Rozerood combineert zorg met een hotelaccommodatie. Elk verblijf brengt een dubbele kost met zich mee. De middelen die Villa Rozerood  vandaag uit subsidies ontvangt dekken slechts 50% van de reële personeels- en werkingskosten. Jaarlijks moet de vzw op zoek naar extra middelen voor de lonen van het personeel, het onderhoud van het gebouw, aanpassingswerken in functie van de specifieke noden van zwaar zieke kinderen en de algemene werkingskosten.

Concreet:

  • De zorgkinderen en hun gezinnen een gratis verblijf aanbieden (sociaal fonds 16000€/jaar)
  • Het tekort aan jaarlijkse werkingsmiddelen opvangen (300 000€/jaar)
  • Activiteiten organiseren om gezinnen een adempauze aan te bieden (5000€/jaar)
  • Onderhouds- en aanpassingswerken aan het gebouw (100 000€/jaar)
  • Personeel uitbreiden zodat de vzw nog meer gezinnen kan laten genieten van een respijt-zorg-vakantie
  • Materialen aankopen om het verblijfscomfort te verhogen of het aanbod aan faciliteiten te verruimen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 28/06/2021