Casa Di Mauro is een leefboerderij voor mensen met een mentale beperking.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

De missie van Casa di Mauro

Casa di Mauro is een leefboerderij voor mensen met een mentale beperking. Het is een gezellige thuis voor 9 buitengewone mensen om te wonen en werken, dieren verzorgen, paardrijden, werken in de moestuin. Ze kunnen er genieten van het buitenleven op hun eigen ritme en naar hun eigen mogelijkheden. Het is een initiatief van ouders en professionelen die zelf een kind met een mentale beperking hebben.

 

Wat doet Casa di Mauro?

 • Het aanbieden van een kleinschalige woonvorm in een hoeve voor 9 volwassen personen met een beperking, met inwonende begeleiding, waar het huiselijk gevoel centraal staat
 • Het aanbieden van een zinvolle en integratiebevorderende dagbesteding. De vzw vertrekt vanuit de mogelijkheden die de personen hebben en niet vanuit de beperking

Visie en aanpak

De vzw werkt vanuit een sociaal-begeleidende visie waarbij de agrarische activiteiten een hulpmiddel zijn

 • Natuur, sociaal aspect en integratie: samen in de tuin werken, dieren verzorgen, samen het huishouden doen, brood bakken, koken met eigen gekweekte groenten en fruit,...  Integratie van de persoon met een beperking wordt mogelijk gemaakt door het werken op en om de boerderij, door samenwerking met de bio-boer en anderen die de grond mee bewerken, coaching van teams door Equisource (hippotherapie) op de boerderij, kinderen en volwassenen die komen paardrijden, aanbod van producten op de boerderij, regelmatige uitstappen,... 
 • Wonen en Leven: de  personen met een mentale beperking wonen in op de boerderij samen met één van de professionele begeleidsters, die er ook woont en 's nachts instaat voor de opvang.
 • Dagbesteding: zowel op de boerderij wordt er dagbesteding aangeboden als buitenshuis gaan sommige bewoners op dagbesteding. We trachten Op Maat te werken, naargelang de behoeftes kunnen de bewoners een engagement opnemen of ontpanning zoeken buitenshuis. Zo gaan enkele fruitpap geven of een kribbe, opdienen in een brasserie, helpen in een kleuterschool, ...

De vzw werkt samen met vzw Pegode.

Hoe kan jij Casa di Mauro helpen?

Financiële steun 

 • De schuur van de boerderij heeft dringend een nieuw dak nodig: voor een oppervlakte van 1000 vierkante meter bedraagt de kost € 90.000

Vrijwilligers in België 

 • karweitjes, onderhoud: tijdens de vakanties verzorgen van de dieren, gras afrijden, tuinonderhoud, herstellingswerken ….
 • fondsenwerving 
 • vervoer/mobiliteit van personen in nood: brengen en halen van en naar dagcentrum, zwembad, hobby club ….

Materiaal 

 • speelgoed/knutselmateriaal /educatieve spelletjes (smartgames)
 • werkgereedschap
 • voertuigen: een busje (7 +1) voor gezamenlijke uitstappen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 26/10/2020