Zorgeloze vakantie voor kinderen met een meervoudige beperking en hun familie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

De missie van Opstap vzw

Opstap is sinds 1995 als vrijwilligersorganisatie actief in de gehandicaptenzorg. Zij realiseert opvang van en zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een meervoudige beperking en hun gezin- of familieleden. Deze opvang is in de eerste plaats ontspanningsgericht, met een pedagogische en therapeutische omkadering en de nodige begeleiding door professionelen en/of vrijwilligers zodat de zorgdragers ontlast worden.

Wat doet Opstap vzw?

 

 • Kinderen met een beperking worden tijdens deze vakanties/uitstappen begeleid door opgeleide vrijwilligers. Ook broers en zussen kunnen mee, maar worden apart opgevangen. Terwijl de kinderen opvang genieten, krijgen ouders de kans om zelf hun dag in te vullen en toch samen in gezinsverband op verlof te zijn zoals valide gezinnen. De focus ligt bij de gehandicapte kinderen, voor wie betere mobiliteit meer mogelijkheden en dus ook een hogere graad van integratie betekent.
 • Er wordt een locatie met aangepaste woningen in binnen- of buitenland gezocht waar de hele groep terecht kan. Er is een aanbod van aangepaste vrijetijdsbestedingen en uitstappen met aangepast vervoer naar locaties waar de doelgroep kan genieten van hetzelfde aanbod dat valide gezinnen ook heeft. Toegankelijke rolstoelbusjes en minibusjes worden speciaal voor de doelgroep (het betreft meestal rolstoelkinderen) gehuurd. Het is een gebeuren waar iedereen in een familiale geest vrijblijvend bij betrokken wordt.
 • Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de activiteiten van Opstap, rekent de vzw slechts een klein gedeelte van de reële kost door aan de ouders. Voor de omkadering en begeleiding kan de vzw rekenen op de inzet van opgeleide vrijwilligers (die worden gerecruteerd via 'De Kern'). Voor hen betaalt Opstap de opleiding, de transport-, verblijf- en werkingskosten. De middelen hiervoor worden elk jaar opnieuw via sponsoring bij elkaar gezocht door de bestuursleden, die zelf ook als vrijwilliger actief zijn.

Concreet

 • sinds de oprichting in 1995 organiseert de vzw jaarlijks twee weken vakantie in binnen en buitenland;
 • een uitstapweekend in het voorjaar of het najaar;
 • het hele jaar door: eendaagse activiteiten uit hetzelfde aanbod waarover valide personen beschikken;
 • contactnamiddag met de hulpvragende families in de loop van de maand mei

Meer informatie over de vakantieformules is beschikbaar op de website van de vzw.

Hoe kan jij Opstap helpen?

Financiële steun  voor

 • Twee weken verlof met de kinderen in het buitenland. Raming van de totale kostprijs: 40 000 Euro.
 • Weekend in het najaar. Raming van de totale kostprijs: 3 000 Euro.

Vrijwilligers in België

 • logistieke hulp
 • animatie, informatie, sensibilisering
 • karweitjes, onderhoud
 • fondsenwerving

Vrijwilligers in het buitenland

 • logistieke hulp
 • animatie van de begunstigden

Materiaal

 • niet-bederfelijke eetwaren
 • speelgoed / knutselmateriaal dat aan de doelgroep is aangepast
 • kinderverzorgingsmateriaal
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
 • andere: transportmiddelen, zoals aangepaste minibusjes

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/09/2020