Begeleiding, behandeling en onderwijs op maat voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen,
al dan niet in combinatie met een mentale beperking.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Wagenschot

Kansen creëren met jongeren en hun sociale context - kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven - dit doen met een blik op de toekomst - een veilige haven zijn voor jongeren - een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn.

Wat doet Wagenschot?

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.

 

Het Multifunctioneel Centrum zelf is niet-rechtstreeks toegankelijk: jongeren dienen over een passende jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort te beschikken. Er zijn twee vestigingen sedert 1 januari 2018 : MFC Wagenschot in Nazareth Eke en MFC Heynsdaele in Ronse (meer detail zie onze website : www.wagenschot.be)

 

Onze BuSo school biedt beroepsonderwijs aan jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met emotionele en/of gedragsproblemen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. 
Aan de hand van talentgerichte activiteiten bereiden we leerlingen voor op tewerkstelling. We leren basisvaardigheden en attitudes aan.

 

 

Hoe kan je Wagenschot helpen?

Financiële steun

Projecten 2018-2019

  • Uitrustingsmiddelen opleidingsvormen School : diverse middelen : 30.000 euro
  • Werkingsmiddelen residentiële, mobiele en ambulante begeleidingen : diverse langdurige en éénmalige middelen : 30.000 euro
  • Infrastructuurwerken : renovatie bestaande ateliers voor buitenschoolse begeleidingen : 110.000 euro
  • Uitbreiding gebouwen voor aangepaste opvang met nood aan specifieke structuur, verder dan de gebruikelijke residentiële omstandigheden : project in voorbereiding.

Vrijwilligers in België

  • hulp bij evenementen en campagnes
  • karweitjes, onderhoud
  • fondsenwerving

Materiaal

  • speelgoed/knutselmateriaal voor de begeleidingsdiensten
  • gereedschap voor de technische diensten
  • kleding en huishoudlinnen voor residentiële jongeren (12-25 jaar) zonder thuis
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/11/2020