Begeleiding, behandeling en onderwijs op maat voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen,
al dan niet in combinatie met een mentale beperking.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Steenweg 2
9810
Eke-Nazareth
09/280 89 60

De missie van Wagenschot

Specifieke begeleiding, behandeling, onderwijs en onderdak bieden aan jongeren die het langdurig moeilijk hebben in hun ontwikkeling.  Minderjarigen met gedrags-en/of emotionele problematiek residentieel en/of in dagprogramma’s opvangen en begeleiden.

Wat doet Wagenschot?

  • Het Multi Functioneel Centrum (MFC) beschikt over een internaat met 5 zorggroepen voor 67 jongeren, een trainingscentrum voor jongeren die tijdelijk schoolse blokkades ervaren, en een dienst mobiele begeleiding die kinderen vanaf 10 jaar in hun omgeving kan begeleiden. 
  • De school voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) biedt opleidingen die voorbereiden op tewerkstelling in het gewoon arbeidscircuit (metser, lasser, grootkeukenmedewerker) en een afdeling 'arbeidstraining' die jongeren voorbereidt op beschutte tewerkstelling en eenvoudig fabriekswerk.

Beide entiteiten staan open voor jongens en meisjes tussen 10 en 21 jaar met ernstige en aanhoudende emotionele en gedragsstoornissen, al dan niet in combinatie met een mentale beperking en vaak afkomstig uit kansarme gezinnen die kampen met complexe problemen.

In 2012 werd PC Wagenschot kreeg het centrum de Prijs Lydia Chagall. In 2013 werd het centrum de eerste laureaat voor de Aedificas Foundation Prijs. 

 

Hoe kan je Wagenschot helpen?

Financiële steun

  • Infrastructuur: aanpassing van de leefruimtes voor de zorggroepen in functie van opnames van jongeren met specifieke problematieken

  • renovatie verouderde infrastructuur/aanpassing opleidingslokalen in de Buso School voor een totaal van 120.000 €

Vrijwilligers in België

  • hulp bij campagnes en evenementen

Materiaal

  • computer- en kantoormateriaal
  • werkgereedschap voor de opleiding metser, hoeklasser, grootkeukenmedewerker en voor licht atelierwerk
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/10/2018