WAPA ondersteunt kleine lokale organisaties bij de re-integratie van oorlogsslachtoffers in gebieden waar lange tijd een conflict gewoed heeft

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2018

De missie van WAPA

WAPA ondersteunt kleine lokale organisaties bij de re-integratie van oorlogsslachtoffers in gebieden waar lange tijd een conflict gewoed heeft : ex-kindsoldaten, oorlogsweduwen, wezen, interne vluchtelingen…

WAPA op donorinfo.be

Wat doet WAPA?

IN OEGANDA

 • Gezondheidszorg voor iedereen: twee medische centra (Agonga & Unyama) gespecialiseerd in de zorg voor moeder en kind. De meest kwetsbare mensen kunnen er terecht voor algemene zorgen, vaccinaties, laboratoriumtests, opsporing van HIV/Aids, psychosociale consultaties, verzorging van besmettelijke ziekten (malaria, tuberculose), pre- en postnatale consultaties, bevallingen.
 • En als we het leven van een familie nu eens veranderden met een koe ? We bezorgen een koe en de bijhorende opleiding aan een familie. Door de melk te verkopen kan de familie meer gevarieerd voedsel aankopen, kinderen naar school laten gaan, medische zorgen betalen en zelfs sparen. 
 • Een perspectief op financiële autonomie dankzij microkrediet: vrouwen krijgen microleningen (tussen 27 en 135 €) om een activiteit op te zetten die hen een inkomen kan verschaffen. Zo kunnen ze de levensomstandigheden van zichzelf en hun familie verbeteren. Bij de lening hoort een professionele opleiding (artisanaat, landbouw,…), vorming in ondernemerschap en leiderschap, vaardigheden om te sparen maar ook een alfabetiseringscursus. 
 • Een toekomst dankzij onderwijs: de meest kwetsbare kinderen (kinderen van ex-kindsoldaten, tienermoeders en wezen die familiehoofd zijn geworden) worden deels (met schoolmateriaal, toegang tot medische centra) of geheel (maandelijkse toelage inclusief een studiebeurs, medicijnen, vervoer,…) ondersteund. De kinderen die niet meer naar school gaan, komen een keer per week samen om opnieuw sociale banden op te bouwen door te tekenen of toneel te spelen. 50 kinderen gaan echt naar school. Zij krijgen een uniform en de nodige schoolboeken. Een terrein van 2,70 hectare is aangekocht en vrijgemaakt voor de bouw van de toekomstige kleuterschool AGAPE. Die zal gefinancierd worden met het geld ingezameld door WAPA. De bouw is begin 2018 gestart. 

IN SRI LANKA

 • Hulp aan vrouwen die gezinshoofd werden na de oorloog: in 2017 heeft een 15-tal vrouwen een activiteit om inkomen te genereren kunnen opzetten. De bouw van een centrum voor opleiding en productie is begonnen. 
 • Steun aan de kinderen van deze vrouwen met studiebeurzen.


IN COLOMBIA

 • Psychosociale ondersteuning door middel van kunst voor ex-kindsoldaten (jongens en meisjes) in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Het project vindt plaats in Medellín in het centrum van Ciudad Don Bosco en wordt momenteel uitgebreid naar Cali.

 

Een keer per jaar voert WAPA een missie ter plaatse uit om de gefinancierde projecten financieel en logistiek op te volgen. Een nieuw project wordt pas gestart als het vorige is afgesloten. De projecten worden in schijven gefinancierd op basis van de voortgang die de lokale ploeg kan aantonen. 


IN BELGIË
 

 • Bewustmakingsactiviteiten "burgerschapseducatie" voor het grote publiek en het schoolpubliek Pleitbezorging voor de kwestie van kindsoldaten (preventie, demobilisatie en re-integratie)

Hoe kan jij WAPA helpen?

WAPA heeft jouw steun nodig voor:

Haar activiteiten in Oeganda:

 • Een tweede stal helpen bouwen voor het programma waarbij ex-kindsoldaten en oorlogsslachtoffers een opleiding krijgen in de zuivelindustrie: 30.500€
 • Een onderkomen bouwen voor het medisch personeel van het medisch centrum en de materniteit in Unyama: 16.000€
 • Afwerking van het medisch centrum in Unyama: 23.000€
 • Het salaris van twee vroedvrouwen in de materniteit van Unyama financieren: 6000€/jaar
 • Studiebeurzen en kosten voor het internaat van 50 kinderen financieren: 10.000€/jaar

Haar activiteiten in Sri Lanka:

 • Beurzen om 50 vrouwen te helpen een professionele activiteit op te zetten: 23.000€
 • Microkredieten om 50 vrouwen te steunen bij hun professionele activiteit: 15.500€
 • Steun voor de schoolkosten van 50 kinderen: 5500€
 • Professionele opleiding voor 20 vrouwen: 1300€.

Haar activiteiten in Colombia:

 • Psychosociale ondersteuning door de kunst van 80 kinderen (in Medellin en Cali) - per jaar: 40.000 €

WAPA heeft vrijwilligers in België nodig voor:

 • Administratie/secretariaat
 • Hulp bij evenementen en campagnes 
 • Animatie, informatie en sensibilisering
 • Boekhouding
 • Vertaling: Nederlands, Engels
 • Onderhoud website

 

WAPA heeft ook nood aan ITC materiaal.

 

Laatste update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 25/08/2020