Strijden tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en vechten voor hun re-integratie in versterkte gemeenschappen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2018

De missie van WAPA

In het noorden en in het zuiden strijden tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en vechten voor hun re-integratie in versterkte gemeenschappen.

WapaWat doet WAPA?

Om bij te dragen aan de re-integratie van voormalige kindsoldaten en aan de versterking van hun gemeenschappen, is WAPA zowel actief in het noorden (belangenbehartiging en bewustmaking) als in het zuiden, in postconflictlanden of in landen op weg naar vrede waar een grootschalige rekrutering van kinderen in gewapende groepen (Oeganda, Sri Lanka, Colombia en DRC) heeft plaatgevonden. Haar werk steunt op 3 peilers:

 • Gezondheidszorg is een van de belangrijkste doelstellingen voor menselijke ontwikkeling: ervoor zorgen dat de doelgroep zijn medische, mentale en sociale situatie verbetert (of behoudt). Bijv.: De bouw van twee kraamklinieken in Unyama en Agonga (district Gulu in Oeganda) of de financiering van kunsttherapieprogramma's in Cali en Medellín (Colombia).
 • Onderwijs is misschien wel het krachtigste instrument om transgenerationeel analfabetisme, stigmatisering en kwetsbaarheid te verminderen, en daardoor bij te dragen aan vredesopbouw door de vorming van een goed opgeleide gemeenschap. Bijvoorbeeld: financiering van studiebeurzen in Sri Lanka, Oeganda en de DRC voor (kinderen van) voormalige kindsoldaten en kwetsbare gezinnen in de regio's die het zwaarst zijn getroffen door gewapende conflicten.
 • Levensonderhoud en microkredieten: het creëren van inkomstengenererende activiteiten = IGA en beroepsopleiding vormen de meest ontwikkelde peiler van onze re-integratieactiviteiten. Bijv.: De modelboerderij in Oeganda, het opleidings- en productiecentrum in Sri Lanka, microkredieten, bestaansmiddelen.

Hoe kan jij WAPA helpen?

WAPA heeft jouw steun nodig om:

 • het salaris van de 4 verloskundigen van onze Oegandese kraamklinieken te financieren: € 12.000 / jaar.
 • de beurzen voor 100 Sri Lankaanse vrouwen om een professionele activiteit te starten te betalen: € 23.000.
 • het onderwijs van 150 kinderen te ondersteunen: € 23.000 / jaar.
 • 120 Colombiaanse ex-kindsoldaten te ondersteunen met kunstprogramma's: € 40.000 / jaar.

 

WAPA heeft vrijwilligers in België nodig voor:

 • Administratie/secretariaat.
 • Organisatie en ondersteuning van evenementen.
 • Animatie, informatie, bewustmaking.
 • Boekhouding.
 • Vertaling: Nederlands, Engels.
 • Fondsenwerving

 

WAPA heeft ook nood aan materiaal.

 • Medisch materiaal.

Laatste update 2021

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 22/06/2021