Armoede uitsluiten

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2006

De missie van Welzijnszorg

Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting. 
Welzijnszorg wil dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.
Welzijnszorg maakt armoede zichtbaar en legt de mechanismen bloot die eraan ten grondslag liggen.
Welzijnszorg brengt blijvende verandering aan in gangbare opvattingen over armoede en uitsluiting zowel bij individuen, georganiseerde groepen, organisaties als bij beleidsmakers. 
Welzijnszorg treedt mobiliserend op ten aanzien van de civiele maatschappij.
Welzijnszorg zet in op de werkelijke verbetering van de situatie van mensen in armoede. 
Welzijnszorg doet dit in dialoog met mensen in armoede, armoedebestrijders, beleidsmakers, sociale organisaties, academici en vrijwilligers. Mensen in armoede en hun organisaties zijn voor Welzijnszorg zowel partner als toetssteen in haar strijd tegen armoede en uitsluiting.
Welzijnszorg staat open voor mensen met andere geloofs- en levensovertuigingen maar blijft haar programma stoelen op christelijke waarden. Van daaruit komt Welzijnszorg op voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen.

 

Wat doet Welzijnszorg?

Welzijnszorg zet in op vier pijlers:

 • Politiek werk
 •  Welzijnszorg pleit voor structurele armoedebestrijding. We informeren en doen beleidsvoorstellen via memoranda en politiek dossiers.  Welzijnszorg  zoekt actief naar samenwerking met andere organisaties en met de overheden. Welzijnszorg versterkt de stem van mensen in armoede in het publieke debat.

 

 • Ondersteuning van  armoede projecten
  • Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven.
   Het is samenwerken EN een stem geven.  Welzijnszorg  zet in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpt Welzijnszorg de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek. 

 

 • Educatie en bewustmaking
  • Welzijnszorg neemt iedereen  mee in de wereld van armoede en armoedebestrijding. Welzijnszorg staat stil bij oorzaken en kloven, bij het armoedeweb van de binnenkant en de buitenkant, bij wat de mensenzelf kunnen doen en wat de overheid zou moeten doen.  Theoretische kaders  worden aangereikt en krijgen door de interactie met de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en de educatief medewerker een reëel gezicht.

 

 • December campagne  onder de naam Samen Tegen Armoede
  • Tijdens de december campagne doet Welzijnszorg een appél op de hele samenleving om samen met ons armoede uit te sluiten.  Welzijnszorg zet één bepaald aspect van armoede in de kijker. Welzijnszorg roept op tot actie, appelleert het beleid op hun verantwoordelijkheid en vraagt steun voor onze projectenwerking.

 update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 08/07/2019