Waardig werk en sociale bescherming voor iedereen, overal ter wereld.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van WSM

Opkomen voor het recht op waardig werk en op sociale bescherming; armoede en uitsluiting bestrijden en voorkomen; daar maakt WSM dagelijks werk van.

 

WSM op donorinfo.beWat doet WSM?

Wereldwijd kunnen drie op de vier mensen niet waardig leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten zich zien te redden als ze ziek, werkloos of oud zijn. Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming geen privileges, het zijn mensenrechten. Bovendien zijn ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting. WSM werkt samen met bijna 100 sociale bewegingen in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en België: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en ouderenorganisaties.

Met resultaat

Deze organisaties zijn de motor van verandering op het terrein:

  • een leefbaar loon voor de stiksters van onze kledij in Bangladesh,
  • betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
  • een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
  • een veilige werkplek voor mijnwerksters in de Democratische Republiek Congo.

 

Maar echte en langdurige verandering vereist een mondiaal engagement en een globale aanpak. Daarom verbindt WSM haar partners in een netwerk (met elkaar) in de landen zelf maar ook continentaal en internationaal zodat ze samen luider klinken wanneer we onze fundamentele rechten opeisen. Samen eisen ze dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de grenzen van onze planeet respecteren. 

Enkele concrete doelstellingen

  • Tegen 2021 wil WSM dat 1,3 miljoen een meer waardige job uitoefenen dankzij de inspanningen van hun partners op het vlak van verbetering van hun arbeidsomstandigheden, het afdwingen van hun recht op sociale bescherming of door beroepsopleidingen. Met speciale aandacht voor vrouwen, en jongeren en ouderen.
  • Tegen 2021 wil WSM dat  1,4 miljoen mensen een betere sociale bescherming hebben via systemen georganiseerd door de overheid, de gemeenschap of door collectief georganiseerde sociale zekerheid of ziekteverzekering.
  • 171 regulerende voorstellen voor sociale bescherming  worden ingediend op lokaal of nationaal niveau; zo worden naar schatting 800 miljoen kwetsbare werknemers in de informele en formele economie beter beschermd. WSM streeft ernaar dat 91 van deze voorstellen worden aangenomen.

 

WSM op donorinfo.beHoe kan jij helpen?

Steun met een financiële gift en maak verandering mogelijk.

63 % van de middelen van WSM zijn afkomstig uit subsidies. Tegenover die overheidsmiddelen moet WSM een percentage aan eigen inkomsten garanderen. Hiervoor heeft WSM financiële steun nodig.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 19/11/2020