Afschrijvingen en waardeverminderingen (nbb 630/634)

KOSTEN/Afschrijvingen en waardeverminderingen (nbb 630/634)

  • Afschrijvingen op oprichtingskosten, immateriële vaste activa, materiële vaste activa
  • Waardeverminderingen op immateriële vaste activa, op materiële vaste activa, op voorraden,  op handelsvorderingen (terugnemingen).