Bednet: aan de slag met afstandsonderwijs

Bednet helpt langdurig zieke kinderen om via computer te blijven leren en contact te houden met de klas. De organisatie heeft doorheen de jaren een ruime kennis opgebouwd van onderwijs op afstand. De coronacrisis zette de werking even op pauze, maar niet voor lang. Els Janssens, directeur van Bednet, vertelt over hoe Bednet zichzelf opnieuw wist uit te vinden in coronatijd: 

Paraat blijven voor zieke kinderen

‘Zieke kinderen staan via Bednet in contact met hun klas. Onze consulenten bezoeken de klas en de kinderen thuis om alles goed te laten verlopen. Maar door COVID 19 waren de fysieke klassen opeens dicht. Het voelde alsof er iets ontplofte in ons gezicht. We vroegen ons meteen af: hoe kunnen wij als Bednet iets betekenen in deze moeilijke tijd en zieke kinderen toch blijven helpen in deze crisis? Het antwoord op de eerste vraag vonden we bij onze Bednetters, hun ouders en bij onze medewerkers.'

Een helpcentrum voor alle kinderen

'Door de coronamaatregelen werd iedereen een beetje Bednetter.  We besloten onze Bednetters en hun ouders aan het woord te laten: welke tips en tricks hebben zij om deze lockdown door te komen? Zij weten als geen ander hoe het is om voor lange tijd van thuis uit les te volgen en hun vrienden te missen. Al deze moedgevende verhalen bundelden we op onze website.

 

Bednet lanceerde, na de paasvakantie, het Bednet-helpcenter, een gloednieuw platform waar elke leerkracht en ouder terecht kan met vragen over onderwijs op afstand in deze bijzondere coronaperiode. Het Bednet-team heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van gezinnen en scholen bij het langdurig les volgen op afstand en met het les volgen via de computer. Onze medewerkers geven tips via chat en mail en antwoorden op vragen, bezorgdheden en twijfels over onderwijs op afstand.'

Steun aan zieke kinderen en jongeren

'We namen vrij snel na de corona-uitbraak een online (én later een telefonische) bevraging af bij onze 700 Bednetters. Volgen ze de lessen, op welke manier, hoe kunnen we hen het best helpen? We merkten bijvoorbeeld dat kinderen ons materiaal bleven gebruiken voor de online lessen. Dat betekent heel veel, vooral voor de meest kwetsbare kinderen. We schakelden onze helpdesk in om kinderen technisch te ondersteunen.'

Hoe ziet Bednet het najaar tegemoet?

‘Momenteel wordt de opstart in september voor heel wat kinderen voorbereid. Omwille van de maatregelen zal dit vanop afstand gebeuren. Volgend schooljaar zullen veel zieke kinderen als risicopatiënten nog langer moeten thuisblijven dan normaal. We willen elk kind kunnen blijven helpen. Daarvoor zullen we extra materiaal en extra capaciteit nodig hebben. We verwachten daarnaast dat afstandsonderwijs ook nog in het najaar een realiteit gaat zijn. Met ons helpcentrum gaan we dus zeker verder.

 

Het was een bijzondere tweede semester. Iedereen heeft nu ervaren hoe het is om vanop afstand onderwijs te volgen. In scholen werd er onderzocht, geëxperimenteerd en out of the box gedacht om zoveel mogelijk leerlingen op afstand te bereiken en zo efficiënt mogelijk te laten werken. Er werden extra contacten gelegd met kwetsbare gezinnen, er was veel ruimte en aandacht voor het welbevinden. Vanuit Bednet kunnen we dit alleen maar toejuichen. Hopelijk kunnen deze bijzondere ervaringen bijdragen tot meer begrip, geduld en kansen voor leerlingen die omwille van ziekte nood hebben aan afstandsonderwijs.'

 

Wil je meer lezen over hoe goede doelen de coronacrisis doorkwamen? Lees dan ons dossier.