Blandine Vanderlinden, bestuurder

Blandine VanderlindenDe raad van bestuur van Donorinfo hernieuwd tijdens de vergadering van 27/03/2019, het mandaat van Blandine Vanderlinden als bestuurder  voor een periode van 4 jaar, hetzij tot 14 oktober 2023.

Blandine Vanderlinden leerde al toen ze nog heel jong was, en met haar ouders de wereld afreisde, zich open te stellen voor verschillende culturen. Haar academische carrière als professor projectbeheer, bracht haar in contact met de bedrijfswereld zowel in België als in het buitenland. 

Blandine Vanderlinden heeft een doctoraat in de managementwetenschappen en is verantwoordelijk voor de opleidingen bij het ICHEC, als directrice van het MIME en bij de U.F.R. voor intercultureel management. Haar onderzoeksterrein is de culturele dimensie van management, onderwerp waarover ze reeds uitvoerig artikels publiceerde. 

Blandine Vanderlinden zegt zelf: "Onze maatschappij is op zoek naar zingeving. De waarden van het individualisme, het materialisme en motto's als 'altijd alle direct', waarop onze economie is gebaseerd, leiden niet naar het geluk en getuigen vooral van een gebrek aan respect tegenover onze toekomstige generaties. Zouden we niet beter een wereld creëren die gebaseerd is op een cultuur van solidariteit en relatie tot de ander, op rechtvaardigheid en op respect voor het milieu? "

We heten haar graag welkom!