Ecologisch verantwoord

initiatieven die erop gericht zijn om de ecologiche voetafdruk te verkleinen, natuurlijke bronnen en biodiversiteit te beschermen, en dit op een billijke en onpartijdige manier (Noord-Zuid).