Een gift overmaken aan Adoptie Sri Lanka

Adoptie Sri Lanka vermeldt op haar website www.adoptiesrilanka.be (pagina: steunen) dat ze haar cijfers op www.donorinfo.be publiceert. Helaas beschikt de website van Adoptie Sri Lanka niet over een aparte url waarnaar wij u direct kunnen doorverwijzen.

Met deze gegevens kan u een een overschrijving ten gunste van Adoptie Sri Lanka maken:

  • Bankrekening: BE89 7332 2911 9585 met vermelding 'via donorinfo.be'
  • Adoptie Sri Lanka is gemachtigd om een fiscaal attest af te leveren voor giften voor projecten van algemeen nut en eenmalige persoonlijke giften die, binnen het kalenderjaar, een gecumuleerd bedrag van 40 € bereiken 


Met dank voor uw steun,

Donorinfo