Financiële transparantie bij goede doelen, wat is dat?

Als je een gift doet aan een goed doel, wil je dat je geld goed besteed wordt. Daarom is het belangrijk dat organisaties open en dus transparant zijn over de manier waarop ze hun middelen besteden.

  • Goede doelen die zich laten registreren op Donorinfo, kiezen heel bewust voor financiële transparantie. Donorinfo analyseert voor jou hun gedetailleerde rekeningen en stelt vragen waar nodig. Elke organisatie laat bovendien haar rekeningen controleren door een officieel erkende instantie, zoals een bedrijfsrevisor.
  • Na de analyse verwerken we de informatie in het standaard Donorinfo rapport, dat we publiceren op donorinfo.be. Zo kan je als schenker de informatie van verschillende organisaties makkelijk met elkaar vergelijken.

 

Een organisatie is voor Donorinfo dus transparant als ze vrijwillig gedetailleerde informatie vrijgeeft die gecontroleerd is door een onafhankelijke instantie en gepubliceerd volgens een gestandaardiseerd schema.

 

Aangepast aan de realiteit van goede doelen

 

De Belgische wet schrijft voor hoe organisaties hun boekhouding en rekeningen moeten bijhouden en welke informatie ze openbaar moeten maken. Maar die regels verschillen naargelang de grootte van de organisatie. Bovendien zijn de regels niet altijd aangepast aan de realiteit van goede doelen. Het model van de jaarrekening voor non-profitorganisaties en commerciële ondernemingen is immers hetzelfde. Het uniforme rapport van Donorinfo is gebaseerd op het verplichte model van de jaarrekening, met enkele belangrijke aanpassingen:

  • Financiële informatie: je ziet onder andere hoeveel giften en hoeveel overheidssubsidies een organisatie krijgt, of hoeveel geld ze besteedt aan projecten, aan educatie of aan fondsenwerving.
  • Informatie over het beheer van de organisatie: je kan bijvoorbeeld zien wie haar bestuursleden zijn, of die een vergoeding krijgen of niet, het aantal vrijwilligers en betaalde personeelsleden, enzovoort. 
  • Informatie over de noden en de activiteiten van de organisatie: je ziet in elke fiche wat de activiteiten zijn van de organisatie en waarvoor ze jouw steun dit jaar precies nodig heeft.


Aan de schenkers de keuze

 

We doen geen uitspraak over welke organisatie de beste is. De publicatie op donorinfo.be garandeert jou dat je objectieve en gecontroleerde informatie krijgt. Zo kan jij als schenker een keuze maken op basis van je eigen criteria. Klik zeker door naar de website van de organisatie voor bijkomende informatie.

 

Donorinfo garantie voor transparantie

De Donorinfo garantie

 

Organisaties die door Donorinfo doorgelicht zijn, zetten het Donorinfo-logo op hun website. 

Opgelet: enkel organisaties die je effectief terugvindt op donorinfo.be, hebben de Donorinfogarantie. Dat betekent dat hun meest recente jaarrekeningen zijn doorgelicht en geauditeerd, en dat ze op alle bijkomende vragen geantwoord hebben.