Hoe dien ik mijn aanvraag tot publicatie in?

Je dossier moet compleet zijn

  • Het formulier aanvraag tot publicatie, volledig ingevuld.
  • De gedetailleerde jaarrekening (interne balans) van het voorgaande jaar, zoals ze werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
  • Een kopie van het controleattest over de jaarrekening, afgeleverd door een extern erkend controleorgaan*.
  • Het logo van je organisatie (formaat *.png).
  • Recente foto's die de activiteiten op het terrein van je organisatie illustreren..

 

Pas wanneer je dossier compleet is, zal het Donorinfoteam zich buigen over de ontvankelijkheid en je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

 

*: bedrijfsrevisor,  accountant IAB of boekhouder BIBF .