Martine Boone, bestuurder van Donorinfo

Martine Boone

De raad van bestuur van Donorinfo hernieuwd tijdens de vergadering van 12/03/2015, het mandaat van Martine Boone als bestuurder. Conform artikel 6 van de statuten van Donorinfo, blijft dit mandaat geldig voor een duur van 4 jaar, tot 12/03/2019, waarna het mandaat opnieuw verlengd kan worden.

Martine Boone was sinds het begin van Donorinfo in 2005 bij de werking betrokken en heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de website maar de verliet het team om zich toe te leggen op de opvoeding van haar kinderen en haar passie, kunstgeschiedenis.